Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Agne Hyllstam

Agne Hyllstam, förutvarande direktör för Swedbank i Hässleholm, har avlidit i en ålder av nästan 87 år. Han sörjes närmast av hustrun Elsa och döttrarna Mari, Lisbet och Agneta.

Så har Agne Hyllstam korsat tidens smala näs, en sträcka som inte mätes i parsec. Han föddes i Yngsjö, tog studenten i Helsingborg och ägnade sitt yrkesliv åt bankvärlden. Han var ett av Sven och Hanna Hyllstams sju bidrag till den växande skaran av kusiner.
Agnes och mina gemensamma morföräldrar levde i yttersta fattigdom i Sunnerbo i Småland. Farfadern som avled 1929 var byskräddare och cyklade omkring med en Singer symaskin och några tygrullar på pakethållaren. Föga anade vår mormor och morfar att de skulle ha en bankdirektör bland sina ätteläggar.
Första gången Agne blev ”headhuntad” medförde detta resan från Handelsbanken till Swedbank i Hässleholm. Agne var redan känd för sin blick för de intressantare delarna av aktielandskapet, en inriktning som inspirerades av en viss Erik Penser som han lärt känna under sin tid i Eslöv.
En annan gång ledde det till en ny bisyssla, i ett sällskap i Lund. Professor Birger Olsson, sällskapets dåvarande ordförande berättar härom:
”Agne Hyllstam blev 1991 ombedd att bli skattmästare i Lunds missionssällskap. Liksom övriga styrelseledamöter arbetade han troget utan ersättning tills han lämnade styrelsen 2003. Han förvaltade sällskapets aktiekapital med stor skicklighet och detta ökade under hans tid i styrelsen med över 400 procent. Detta möjliggjorde bland annat bidrag till en professur i missionsvetenskap i Lund. Med intresse och insikt deltog han också på sitt stillsamma sätt i styrelsens övriga arbete. Det är med stor tacksamhet vi nu tänker på honom.”
Tillsammans med hustrun Elsa odlade Agne ett seriöst intresse för konst. Deras vackra hem vittnar vältaligt om detta. Agne såg tavlorna inte som en pekuniär placering utan som en förbindelse med det skönas värld, snarast av existentiell art. Han inspirerade andra genom att skapa en konstförening på sin bank och där ordna utställningar med bland annat Hildegard Falk, Jörgen Fogelquist och Bert-Johnny Nilsson.
Yngsjö var Agnes födelseort och blev senare, genom förvärvet av en fint belägen sommarstuga, det Tusculum till vilket han kunde dra sig tillbaka. Vid besök hos Agne och Elsa på sommarstället undfägnades man med nypotatis odlad av den förstnämnde. För laxen och övriga kulinariska finesser svarade Elsa. Sina sommargäster tog de gärna till Furuboda som de hade ett stort hjärta för.
Med Agne har en gentleman och reliabel bankman av hög kompetens gått ur tiden.
Ett fint minne gav han mig och min hustru Solvi när han guidade oss över sommarängen utanför skogsbrynet i Yngsjö. Agne visade en förvånansvärd kännedom om arterna vi fick beundra. Vindens stilla sus i ängens gräs en sommarmorgon var nog för honom och hans Elsa ännu mera trivsamt än prasslet av sedlar och andra värdepapper.
Tryggve Mettinger
kusin till Agne
Birger Olsson
f d ordförande i Lunds Missionssällskap
Gå till toppen