Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Människor som vänder sig till psykiatrin ska få träffa en och samma person.”

Det brådskar att ta tag i det faktum att allt fler mår dåligt, skriver Ulrika Heindorff, Camilla Waltersson Grönvall och Johan Hultberg, riksdagsledamöter för Moderaterna.

Vi moderater tar den ökande psykiska ohälsan på stort allvar. Det brådskar att ta tag i det faktum att allt fler mår dåligt, skriver artikelförfattarna.Bild: Albin Brönmark
Runt en miljon svenskar i arbetsför ålder lider av någon form av psykisk ohälsa. Bland unga vuxna mellan 16–24 år har den tredubblats de senaste tjugo åren. Uppgifterna kommer från OECD och SCB.
De krafttag som behövs på riksnivå kan i och med att riksdagen nyss klubbade Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget bli verklighet. Vi avsätter mer pengar till hälso- och sjukvården än vad som fanns i den rödgröna övergångsregeringens budget.
Region Skåne, de skånska kommunerna, privata företag och den idéburna sektorn arbetar alla hårt för att minska den psykiska ohälsan. Bilden är samstämmig, trycket är hårt, fler behöver hjälp, köerna ökar och alla som mår dåligt får inte hjälp.
Vi moderater vill:
1 Införa en nationell strategi för att stärka psykiatrin. Det ger bättre förutsättningar för en mer jämlik vård i hela landet.
2 Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I den budget som riksdagen nu antagit är 500 miljoner kronor avsatta till det.
3 Återinföra vårdgarantin inom BUP. Den rödgröna regeringen tog bort den vårdgaranti som innebar att barn- och ungdomar skulle få hjälp inom fyra veckor.
4 Stärka samarbetet mellan psykiatrin och övrig vård, skolhälsovården, i vissa fall missbruksvården, socialtjänsten och den idéburna sektorn.
5 Göra så att människor som vänder sig till psykiatrin får träffa en och samma person inom vården, något som ökar både patienternas trygghet och vårdens kvalitet.
6. Förebygga självmord. Vi fördubblar anslagen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.
Vi moderater tar den ökande psykiska ohälsan på stort allvar. Det brådskar att ta tag i det faktum att allt fler mår dåligt. Med moderaternas och kristdemokraternas budget finns nu möjlighet att ta viktiga steg framåt för att möta personer med psykisk ohälsa.

Ulrika Heindorff

Camilla Waltersson Grönvall

Johan Hultberg

Ulrika Heindorff (M) är riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.
Camilla Waltersson Grönvall (M) är riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.
Johan Hultberg (M) är riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.
Gå till toppen