Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att ungdomsbrottsligheten har förskjutits från traditionella brott till brott på internet kan innebära att den inte har minskat i den utsträckning som statistiken tyder på.”

Den skillnad mellan pojkar och flickor som tidigare funnits när det gäller brottslighet är betydligt mindre idag. Det skriver Robert Svensson, professor vid kriminologiska institutionen på Malmö universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Undersökningar talar för att brottsligheten bland ungdomar har minskat under senare år. Minskningen är tydligast för lindrigare stöld- och skadegörelsebrott, skriver Robert Svensson.

Bild: Patrick Persson

Annons

Medierna skriver om grova våldsbrott, skottlossningar och bilbränder där ungdomar är inblandade. Men är den typen av brott typiska för ungdomar, är de ungdomsbrott? Vad kännetecknar egentligen ungdomsbrottslighet? Och ökar eller minskar brottsligheten bland ungdomar?

I Brottsförebyggande rådets senaste omfattande skolundersökning från 2017 uppger drygt hälften av ett representativt urval svenska 15-åringar att de begått något brott under det gångna året. De vanligaste brotten är lindriga, som snatteri och skadegörelse. Även allvarligare brott som bilstölder, våldsbrott och narkotikabrott förekommer, men i betydligt mindre utsträckning.

Flera undersökningar baserade på olika typer av källor talar för att brottsligheten bland ungdomar har minskat något under senare år. Minskningen är som tydligast för de lindrigare stöld- och skadegörelsebrotten. Ungdomar som uppger att de har snattat har minskat från 37 procent 1995 till 16 procent 2017. Alltså verkar det ha skett en relativt kraftig minskning.

Annons

Annons

En viss minskning går också att se när det gäller allvarligare stölder, även om trenden inte är lika påfallande. Också ungdomsvåldet visar en svag minskning.

Utvecklingen där brott bland ungdomar minskar, är inte unik för Sverige. Liknande trender finns i övriga Västeuropa.

Vissa forskare pekar på att utvecklingen ser olika ut för pojkar och flickor. För pojkarna syns en något tydligare minskning av brott över tid.

Den skillnad mellan pojkar och flickor som tidigare funnits när det gäller brottslighet är betydligt mindre idag. En del forskare menar att det beror på att flickorna har blivit mer och mer lika pojkarna. Andra forskare anser istället att det skulle kunna vara pojkarna som har blivit mer lika flickorna – alltså mer skötsamma.

Vad kan det bero på att ungdomar tycks begå färre brott? Några förklaringar är att ungdomars attityder till att begå brott har förändrats och att de numera i större utsträckning tar avstånd från att begå brott. Dessutom dricker ungdomar alkohol i mindre utsträckning idag. Sambandet mellan alkohol och brott, framför allt våldsbrott, är tydligt och väldokumenterat. Att ungdomar har fått allt större insikt om betydelsen av skötsamhet i skolan liksom effektivare brottsförebyggande åtgärder, har uppenbarligen också betydelse för minskningen.

Dagens ungdomar har också andra fritidsvanor än tidigare generationer. Ungdomar tillbringar nu mer tid vid datorn för att till exempel hålla sig uppdaterade med sociala medier istället för att träffas utomhus. Förändrade samhälleliga krav tillsammans med nya fritidsvanor är troligen viktiga delförklaringar till att traditionella brott som stöld och skadegörelse har minskat.

Annons

Annons

Forskare menar att det finns tecken på att brottsligheten bland ungdomar har förskjutits och förändrats. Ungdomar sysslar inte längre enbart med att stjäla, begå lindrig skadegörelse och våldsbrott i lika stor omfattning som tidigare. Istället begår ungdomar i större utsträckning även andra typer av brott, till exempel hotar, trakasserar och utsätter människor för bedrägerier, brott som också sker på nya arenor som internet.

Att ungdomsbrottsligheten har förskjutits från traditionella brott till brott som sker på internet skulle kunna innebära att den inte har minskat i den utsträckning som statistiken tyder på. Istället är det kanske så att ungdomar begår andra former av brott än tidigare. Men i vilken utsträckning det är så, är oklart. Här har forskningen en kunskapslucka.

Trots att brottsligheten tycks minska, begår en stor andel av alla ungdomar någon gång någon form av brott. Att ungdomar begår brott är förstås inget nytt. Forskning har länge visat att det är just under ungdomsåren som de flesta brott begås.

Även om de flesta ungdomsbrotten minskar och är förhållandevis lindriga är det viktigt att förhindra att ungdomar begår brott.

Särskilt viktigt är det att utveckla kunskap om de nya former av brott som numera begås på internet, och att det utvecklas effektiva redskap inom det brottsförebyggande arbetet för att kunna motverka dessa nya former av kriminalitet.

Robert Svensson

Robert Svensson är professor vid kriminologiska institutionen på Malmö universitet.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy