Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Det är hög tid att riksdagen beslutar att cyklar ska ingå i den obligatoriska trafikförsäkringen.”

Dagens orättvisa försäkringssituation för cyklister är en angelägenhet för oss alla, skriver de båda advokaterna Kerstin Vogel och Peter Zeijersborger.

Med det ökande cyklandet följer oundvikligen fler olyckor, skriver Kerstin Vogel och Peter Zeijersborger.Bild: Roland Stregfelt
När en cyklist skadar sig i trafiken får hen inte i närheten av samma ersättning som en bilist. Det beror på att den obligatoriska trafikförsäkringen bara gäller för motordrivna fordon.
Cyklister kan få ersättning om de tecknar en olycksfallsförsäkring, något som många väljer att inte göra. Den ersättning som olycksfallsförsäkringar ger är dessutom betydligt lägre än trafikförsäkringen. Om en cyklist saknar olycksfallsförsäkring utgår ingen ersättning.
Regeringen presenterade år 2017 en nationell strategi för ökad och säker cykling, som är kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. I satsningen ingår också att kommuner kan ansöka om pengar för ökad cykling.
De politiker som styr Helsingborg vill enligt stadens cykelplan för 2017–2023 att andelen cykelresor inom kommunen ska öka från 11 procent år 2013 till 21 procent år 2023. Tanken är att pendlare ska välja cykeln framför bilen. I Lund görs 42 procent av alla resor med cykel. I Malmö vill politikerna att cykelresorna ska öka ifrån dagens 22 procent till 30 procent vid år 2030, enligt Malmö stads cykelbokslut år 2017.
Innovationer som elcykeln bidrar till att cyklister kan färdas allt längre sträckor. Riksdagen klubbade i fjol att den som köper en elcykel får tillbaka en fjärdedel av inköpspriset, vilket skyndar på utvecklingen.
Men om regeringen, riksdagen och kommunerna menar allvar med att öka cyklingen och att den ska vara så säker som möjligt räcker det inte att tänka förebyggande.
När väl olyckan är framme befinner sig en skadad cyklist i en försäkringsmässigt otrygg situation. Cyklister behöver ett betydligt bättre försäkringsskydd än vad de har idag. Att det uppenbart är så har alltför länge nonchalerats av såväl riksdagen som Trafikverket.
Med det ökande cyklandet följer oundvikligen fler olyckor. I Malmö, Lunds och Helsingborgs kommun inträffade sammanlagt i fjol 1 277 cykelolyckor som resulterade i akutvård. Av dem var 413 måttliga till allvarliga. Statistiken kommer från Transportstyrelsens databas Strada.
Som måttlig skada räknas att cyklisten drabbas av hjärnskakning med medvetslöshet eller en underarmsfraktur. En allvarlig skada kan vara en lårbensfraktur eller en hjärnstamsskada. Anmärkningsvärt är att 70 procent av cykelolyckorna var singelolyckor, det vill säga olyckor där föraren själv tappat kontroll över cykeln.
Högsta möjliga ersättning för den som har en olycksfallsförsäkring överstiger sällan 4,6 miljoner kronor, och många gånger utgår betydligt lägre ersättning än så.
Den som har en trafikförsäkring kan få upp till 300 miljoner kronor. Det är ett maxbelopp som nästan aldrig betalas ut, men skillnaden mellan vad man kan få ut via en trafikförsäkring och en olycksfallsförsäkring är avsevärd. Ett exempel: En cyklist drabbas av inkomstförlust till följd av skador i en singelolycka och får ut exempelvis 348 000 kronor ur en olycksfallsförsäkring. Vid en olycka med bil där cyklisten ådrar sig samma skador, skulle detta motsvara 5,9 miljoner kronor i ersättning ur trafikförsäkringen.
Utan trafikförsäkring är det svårt att få ersättning för eventuell inkomstförlust till följd av en olycka. Den som har skadat sig så illa att förmågan att arbeta blivit nedsatt efter olyckan kan alltså, med en trafikförsäkring, få kompensation för motsvarande framtida inkomst som går förlorad på grund av oförmåga att arbeta. Trafikskadeersättningen omfattar allt från sjukvårdskostnader till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, liksom kompensation till särskilt närstående.
Olycksfallsförsäkringar täcker sällan inkomstförlust. Det gör att även cyklister som tecknat en olycksfallsförsäkring ofta går miste om ersättning för förlorad inkomst. Vid allvarligare olyckor innebär det stora problem för de drabbade som, utöver att leva med sina skador, får en mycket försämrad privatekonomi på grund av olyckan.
När inkomstförlust inte ersätts drabbas hela familjer. Det fysiska lidandet och den ekonomiska skadan blir ett dubbelt slag för den drabbade och de närstående.
Dagens orättvisa försäkringssituation för cyklister är en angelägenhet för oss alla. Nu behövs en reformerad trafikförsäkring som omfattar även cyklar. Det är hög tid att riksdagen beslutar att också cyklar ska ingå i den obligatoriska trafikförsäkringen.

Kerstin Vogel

Peter Zeijersborger

Kerstin Vogel och Peter Zeijersborger är advokater vid advokatbyrån Zeijersborger & Co.
Gå till toppen