Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Det krävs mer än visioner för att hushålla med åkermarken.”

De skånska städerna bör växa inåt och uppåt, tätt och hållbart, skriver Martin Molin (C), tillträdande andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö, i en replik om den värdefulla skånska åkermarken.

Skånsk åkermark. Åtråvärd och värdefull. Som här på Ängelholmsslätten. Varje skånsk kommun har sina utmaningar när det gäller att ta fram konkreta åtgärder för hur tätorterna ska växa, menar skribenten.Bild: Niklas Gustavsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Anders Rolfsson, styrelseledamot i LRF Skåne, efterlyser (Aktuella frågor 25/12) konkreta åtgärder för att de skånska städerna ska kunna växa, samtidigt som vi bevarar den högklassiga åkermark som bara finns här i Skåne.
För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att städerna ska växa inåt och uppåt, tätt och hållbart. Varje stad har sina utmaningar, och vi i Malmöcentern har därför tagit fram flera konkreta åtgärder för hur Malmö ska kunna växa mot en halv miljon invånare.
Det är viktigt att poängtera att merparten av åkermarken i kommunen ägs och arrenderas ut av Malmö stad. Den tillhör den så kallade markreserven och är tänkt att i framtiden användas till just exploatering. På sikt kommer Malmö självfallet att behöva växa utåt, så tanken är god. Problemet är bara att man redan idag exploaterar på åkermarken kring bland annat Bunkeflo, Tullstorp och Tygelsjö. Detta trots att Malmö stads miljöprogram utpekat jordbruksmarken som en av de resurser vi bör hushålla med. Det brukar heta att Malmö inte ska växa utanför ringvägen, men när exploateringen tillhör en annan postort ser politiker och tjänstemän mellan fingrarna.
Att åkermarken exploateras, i strid med kommunens miljöarbete, beror på flera saker. Dels är det ett enkelt sätt att öka bostadsbyggandet; ytorna är stora och lätta att bebygga och processen är okomplicerad med få sakägare. Men det ger också intäkter till kommunen, som har fastighetsförsäljning att tacka för att budgeten går ihop.
Ett annat miljömål är att jordbruket ska bedrivas ekologiskt. Nationellt är målet 30 procent år 2030, Malmö når knappt upp till 8 procent. En anledning är de korta avtalstiderna. En full omställning till ekojordbruk tar tid, och få är villiga att bekosta de åtgärder som krävs ifall man inte vet om man får fortsätta bruka marken. Menar Malmös styre allvar med miljömålen är det rimligt att arrendetiden förlängs.
Ett problem med åkerexploatering är att bebyggelsen ofta blir relativt småskalig. I Malmö planeras gärna för lägenhetsområden med femvåningshus. Inte ens i Hyllie och Västra hamnen, på bästa kollektivtrafiknära läge, bygger man lägenheter på mer än fyra–sex våningar. Vad är anledningen till det?
Centerpartiet ser ett egenvärde i att Malmö växer tätt och högt. Det ger möjlighet för fler att få sin första bostad. Det ger också underlag till butiker, restauranger och en stark kollektivtrafik så att de Malmöbor som vill kan klara av sin vardag utan bil. Därför kommer vi att bedriva en politik som uppmuntrar högre bebyggelse och en ökad stadsmässighet. Vi har presenterat konkreta förslag för hur nya, urbana stadsdelar kan bli verklighet vid både Stadion och Hästhagen.
Samtidigt är det viktigt att det finns olika typer av bebyggelse. Det finns helt klart en efterfrågan på stadsnära boende i villa också. För att tillgodose det behovet vill vi i första hand bevara den småskaliga karaktären i byarna runt Malmö. Genom att planera med varierande tomtstorlekar vill vi möjliggöra för såväl privatpersoner som mindre byggherrar som vill bygga sin egen villa eller ett lägenhetshus i mindre skala. Då kan vi åstadkomma en blandad bebyggelse på riktigt.
På sikt måste vi också hitta ny, byggbar mark inne i Malmö. Vi vill se en förtätning kring Malmös infartsleder, inte med syfte att försämra för bilismen, utan för att bygga tätt och hållbart. Kring de nya stationerna Rosengård, Persborg och Östervärn finns en stor potential ifall järnvägen byggs över. Kring station Svågertorp finns också stora ytor som kan utnyttjas effektivare innan bostadsbyggande på åkermark blir nödvändigt.
För oss i Centerpartiet går jordbruket och den täta urbana staden hand i hand. Bygger vi städerna tätt blir det lätt att göra rätt. Då finns det underlag för butiker inom gångavstånd, fler kan cykla till jobbet och kollektivtrafiken kan gå oftare, vi kan till och med bygga tunnelbana. Samtidigt bevarar vi åkermarken så att vi kan äta lokalproducerad, ekologisk mat som håller svensk standard.
Det är miljömässig stadsbyggnadspolitik på riktigt. Frågan är vad de styrande partierna i Malmö och de andra skånska kommunerna kan kompromissa fram.
Martin Molin
Martin Molin är tillträdande andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Han representerar Centerpartiet.
Gå till toppen