Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Så här blir politiken i det nya mittenstyrets Malmö”

Malmös nya styre består av Liberalerna och Socialdemokraterna. Det innebär att ytterkantspartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet hålls borta från inflytande. Och att politiken generellt går i en ny välbehövlig liberal riktning, skriver de fyra liberala kommunalråden, som här presenterar sin agenda.

Parker och grönområden. Något av det som ett mer liberalt Malmö kommer att satsa på, skriver fyra liberala kommunalråd i det nya styret.Bild: Lars Brundin
Ett nytt år innebär nya tag och nya möjligheter. I Malmö inleds det nya året med en historisk möjlighet då ett nytt mittenstyre bestående av Liberalerna och Socialdemokraterna har formerats. I det nya mittenstyret tar Liberalerna över beredningsansvaret i de för oss högt prioriterade frågorna skola och utbildning, funktionsrätt, miljö och stadsbyggnad, samt demokrati och mänskliga rättigheter. För vår stad innebär det inte bara en ny, välbehövlig liberal riktning utan också att de båda partierna på den yttersta höger- respektive vänsterkanten, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, hålls borta från inflytande över styret i Malmö.
Det bästa verktyget för att ge alla barn, oavsett bakgrund, förutsättningar att nå sina egna drömmar och sin fulla potential är en bra skola. En sådan skola uppnås när alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. När de som inte uppnår målen får extra stöd och de som ligger i framkant får nya utmaningar. Som ett led i att skapa förutsättningar för det senare kommer vi att verka för att fler spetsutbildningar etableras i Malmö.
Det som är optimalt för en elev behöver inte vara det för alla. Just därför är det avgörande för oss att eleven själv får välja i vilken skola hen vill gå och att det finns en mångfald av skolor att välja bland. För att möjligheten att välja ska tillgodoses oavsett storleken på föräldrarnas plånbok kommer vi att införa gratis busskort för alla som uppfyller avståndskravet. Vi kommer även att stärka elevernas valfrihet genom att utöka möjligheten för både kommunala och fristående skolor att profilera sig och genom att förbättra spridningen av information om de olika skolorna.
I ett liberalt Malmö är det självklart att alla Malmöbor ska ha rätt att leva – inte bara överleva. För att även den med funktionsvariation ska ha möjlighet att leva ett självständigt och delaktigt liv är den personliga assistansen avgörande. Vi tillskjuter därför extra medel för att korta handläggningstiderna, och att tillgodose de behov som individer med rätt till assistans har. Även de chockartade hyreshöjningar, som många Malmöbor som bor i LSS-boenden fått utstå, kommer nu att återställas från 6 200 kronor till 5 000 kronor. Dessutom kommer en modell för indexuppräkning av högsta hyresnivån att införas för att undvika framtida chockhöjningar. Ingen annanstans hade vi tillåtit hyreshöjningar med upp till 24 procent från en dag till en annan.
Malmö är parkernas stad. För oss är det viktigt att även framtida generationer Malmöbor får möjlighet att bo och leva i en grön stad. Därför kommer vi att prioritera utrymme för parker och grönområden vid framtida exploatering, och extra medel för att plantera fler träd. I en grön stad ges invånarna även möjlighet att färdas snabbt och miljövänligt till och från arbetsplatser och andra destinationer. Sedan över ett decennium tillbaka har Liberalerna drivit frågan om en Öresundsmetro. Malmös nya mittenstyre kommer nu att växla upp arbetet med den framtida Öresundsmetron, som knyter samman Malmö med Köpenhamn.
Den senaste hederskartläggningen visar att cirka var femte niondeklassare i Malmö utsätts för hedersrelaterade begränsningar, hot och våld. Att så många unga, framför allt kvinnor och hbtq-personer lever i ofrihet kommer Liberalerna aldrig att tolerera. Om en individs fri- och rättigheter överträds är det viktigt att insatser sker omedelbart och kraftfullt. Därför kommer vi att intensifiera både det uppsökande och förebyggande arbetet. Resursteam Heder kommer att permanentas och omfattande utbildningsinsatser för socialsekreterare, lärare och medarbetare i elevhälsan kommer att genomföras. Den som upplever hedersproblematik ska alltid kunna känna sig trygg med att den personal den möter har rätt kompetens och rätt verktyg för att hjälpa till.
Med Liberalerna i Malmös nya mittenstyre prioriteras skola, LSS, gröna inslag i stadsbilden och arbetet mot hedersförtryck. Det innebär även att nya frågor omfamnas med ett nytt liberalare perspektiv. Ett perspektiv där Malmö håller ihop och där individen, Malmöbon, står i centrum.

Roko Kursar

Sara Wettergren

Simon Chrisander

Ewa Bertz

Roko Kursar (L) är vice kommunstyrelseordförande.
Sara Wettergren (L) är skolkommunalråd.
Simon Chrisander (L) är miljö- och stadsbyggnadskommunalråd.
Ewa Bertz (L) är kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.
Gå till toppen