Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Trängsel för socialtjänstens personal – nu hotas kommunen med vite på 150 000 kronor

Det finns fortfarande arbetsmiljöproblem för socialtjänstens personal i rådhuset i Staffanstorp. Det menade Arbetsmiljöverket vid sitt senaste besök. Nu har kommunen fram till sommaren på sig att vidta åtgärder – annars väntar ett vite på 150 000 kronor.

Det fortsätter att vara trångt för socialtjänstens personal i rådhuset i Staffanstorp.Bild: @imageAuthorName
Det är i samband med en nationell tillsyn av socionomers arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket har gjort flera besök på socialtjänsten i Staffanstorps kommun.
Efter det första besöket kunde myndigheten konstatera flera brister, bland annat vad det gällde säkerhetsrutinerna och arbetsbelastningen för flera anställda. Arbetsmiljöverket såg också problem vad det gällde den fysiska arbetsmiljön.
Flera av dessa brister har nu åtgärdats, berättar Annette Christiansson, tillförordnad förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen.
Men när det gäller den fysiska arbetsmiljön var Arbetsmiljöverket fortfarande inte nöjd vid det senaste besöket i rådhuset.
Där har socialtjänstens personal fått flytta ihop på en våning efter ombyggnaden i samband med det så kallade kulturlyftet. Detta från att socialtjänstens personal tidigare satt utspridda på två våningar i byggnaden.
Bland annat var det enligt Arbetsmiljöverket fortsatt trångt i lokalerna. Problemet med att anställda störde varandra, på grund av att de satt väldigt nära varandra, kvarstod också. Det var också fortsatta problem vad det gällde ljuset på vissa ställen.
Arbetsmiljöverket meddelade senare att om inget görs åt saken kommer kommunen tvingas betala ett vite på 150 000 kronor. Nu har kommunen fram till sommaren på sig att ordna det som myndigheten kräver.
Enligt Annette Christiansson har flera åtgärder redan vidtagits.
• "Ljudabsorbenter" har satts upp i telefonbås och mötesrum.
• Man har möblerat om utifrån Arbetsmiljöverkets krav.
• Byte av belysning är beställt.
Varför har det behövt gå så långt som till föreläggande om vite?
– Det har varit ganska stora åtgärder som man har behövt vidta, och trots det har man inte bedömt det tillräckligt. Det är ju svårt, det är ett kontorslandskap där vi sitter många.
Hur ser du på arbetsmiljön som den ser ut idag för socialtjänstens personal?
– Det är mycket som har blivit bra också, vi har byggt in olika lösningar för att anpassa så bra som möjligt. Men jag tycker fortfarande att det är väl trångt, det är många på en och samma yta.
Det aktuella föreläggandet om vite är inte det enda som Staffanstorps kommun har fått vad det gäller arbetsmiljön för socialtjänstens personal. Sedan tidigare vill Arbetsmiljöverket att kommunen ska betala ett annat vite för situationen i lokalerna – något som Staffanstorps kommun har motsatt sig, eftersom man menade att kraven på vad som skulle åtgärdas inte var så tydliga att det egentligen gick att avgöra om de var uppfyllda eller inte.
Det ärendet har fortfarande inte avgjorts i förvaltningsrätten.
Gå till toppen