Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Betalningsviljan för vår välfärd kan minska

Precis som en privatperson som hela tiden måste se över sina utgifter måste även staten, kommunerna och landstingen se över sina, skriver Leif Detter.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Varje dag möts vi av rubriker som antyder att det allmänna inte klarar av att leva upp till de åtagande som våra folkvalda beslutat om.
Just nu är det försvarets uppdrag att tillhandahålla två armébrigader, kommuners underlåtenhet att komma tillrätta med ”orosanmälningar” där barn far illa och landstingens ständiga återkommande problem med vårdköer. Utöver detta ser vi polisens misslyckande med att komma tillrätta med brottsligheten och skolans tillkortakommande med undervisningen.
Olika förslag läggs då fram i den allmänna debatten för att komma tillrätta med dessa tillkortakommanden.
En lösning som förs fram är att effektivisera verksamheten en annan är att tillföra ökade resurser genom skattehöjningar.
Effektiviseringar är det som är det mest tilltalande men har visat sig vara svårt att genomföra på grund av toppstyrt ledarskap. Man underlåter att involvera personal som kan verksamheten och utför arbetet.
Att tillföra ytterligare resurser genom skattehöjningar är det som våra folkvalda tillämpat sedan sjuttiotalet men har nu nått vägs ände då dessa skattehöjningar numera drabbar breda befolkningsgrupper och framför allt den egna väljargruppen.
Precis som en privatperson som hela tiden måste se över sina utgifter måste även staten, kommunerna och landstingen se över sina. Speciellt de utgifter som ser ut att öka kraftigt de kommande åren. Att bibehålla nuvarande utgifter eller föreslå nya är direkt oansvarigt då detta innebär att man skjuter över ansvaret på kommande generationer.
Detta sker redan nu inom den allmänna pensionen (inkomstpension) och pensionsåtaganden inom kommuner och landsting.
Att vara överens om gemensamma värderingar är viktigt men i det läge Sverige befinner sig just nu så borde vår folkvalda prioritera att tala om vilka utgifter vi vill att det allmänna ska stå för och hur dessa ska finansieras.
Om breda befolkningsgrupper inte tror på att våra folkvalda kan presentera en trovärdig berättelse för hur man ska komma tillrätta med detta så kan det innebära att ett stort ”skatteunderlag” flyttar utomlands. Då blir det ännu svårare att leva upp till de åtagande som de folkvalda beslutat om.
Betalningsviljan hos folket avtar om man inte litar på det så kallade ”samhällskontraktet”.
Våra folkvalda kan inte som strutsen stoppa huvudet i sanden och hoppas att allt löser sig.

Leif Detter

Pensionär, före detta bankanställd och tidigare företagare, Malmö
Gå till toppen