Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Regionens kulturchef: ”Budgetbesparing drabbar hela kultursektorn i Skåne”

De stora åtstramningarna i Region Skånes kulturbudget får kritik från oppositionen. Socialdemokraterna fick igenom att konsekvenserna ska utredas redan till kulturnämndens sammanträde i februari.

– Det är väldigt bekymmersamt när kulturaktörer som inte är etablerade och redan finns i bidragssystemet stängs ute. Att de inte kan söka stöd till enskilda projekt och lite längre verksamheter, säger Stefan Pettersson (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.
– Det kommer att bli mycket negativt för många kulturarbetare, men också för dem som tar del av kulturutbudet.
Malmö Dockteater har tidigare fått regionala utvecklingsbidrag till föreställningar. Den möjligheten att söka pengar försvinner helt under 2019.Bild: Malmö dockteater
Kulturnämnden, med nytt borgerligt styre, klubbade på torsdagen igenom verksamhetsplan och en preliminär budget som är kraftigt bantad jämfört med 2018. Socialdemokraterna, V och även SD valde att lägga ner sina röster.
Som Sydsvenskan och HD redan berättat, får kulturen 17 miljoner kronor mindre i regionbidrag för 2019.
Besparingen görs på den pott med utvecklingsbidrag som olika kulturaktörer kunnat söka pengar ur för enskilda föreställningar, festivaler och projekt. För många fria teatergrupper har de pengarna finansierat stora delar av verksamheten.
De mer etablerade museer, teatergrupper, studieförbund och kulturinstitutioner som har årliga verksamhetsbidrag från Region Skåne får 2019 på öret lika mycket pengar som förra året, inga uppräkningar.
– Budgetbeslutet drabbar hela kultursektorn i Skåne, mer eller mindre. Det blir ju effekten när du minimerar möjligheten att söka utvecklingsbidrag, som ju inte bara de fria aktörerna gör. De fasta institutionerna får heller ingen kompensation för löne- och prisökningar säger Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne.
– Många aktörer behöver hitta andra former för finansiering, åtminstone under 2019. Sedan får vi se om nämndens budget förändras för 2020.
Kulturförvaltningen ska spara tre miljoner, vilket kommer att innebär personalminskningar.
Historiska museet Lund får kraftigt minskat verksamhetsbidrag, liksom Konstitutet. Övriga etablerade kulturaktörer får dra åt svångremmen eftersom bidragen inte räknas upp.Bild: Lars Brundin
Av de 70 kulturinstitutioner och tio studieförbud som får löpande verksamhetsbidrag är det två som får mindre pengar 2019: Historiska museet i Lund och föreningen Konstitutet, som verkar för att stärka bild- och formkonst.
Historiska museet har tidigare fått över en miljon kronor, men får nu 400 000 kronor riktat mot den pedagogiska verksamheten. Konstitutet får verksamhetsbidraget halverat från 800 000 till 400 000 kronor.
I Region Skånes totala kulturbudget på 505 miljoner kronor, ingår även statliga medel som förväntas bli cirka 200 miljoner i år. Men exakt hur stora de bidragen blir står klart först i februari och därför tar det slutliga budgetbeslutet på kulturnämndens sammanträde 14 februari.
– Regionfullmäktige har beslutat om åtstramningar. Vi har försökt lösa årets budget så att den nya kulturnämnden får tid att tänka över mer riktade prioriteringar. Det är vad jag förväntar mig av politikerna, säger Gitte Wille.
Gå till toppen