Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Utländska ligor bakom hälften av alla inbrott

Organiserade stölder och it-bedrägerier ökar men rättsväsendet klarar inte sin uppgift, konstaterar Trygghetskommissionen i en ny rapport. – Man använder gamla metoder på nya fenomen, säger Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt.

Runt hälften av alla bostadsinbrott utförs av utländska ligor, enligt Trygghetskommissionen. Arkivbild.Bild: Anders Wiklund/TT
Till följd av digitaliseringen och den ökade rörligheten över gränser har vardagsbrotten i form av bedrägerier och stölder antagit en helt ny skepnad, konstaterar Trygghetskommissionen som på initiativ av Svensk försäkring fått i uppdrag att göra en oberoende utredning på området.
Bedrägerier är i dag västvärldens snabbast växande brottsfenomen, och av de drygt 200 000 bedrägerier som anmäls årligen i Sverige är nu cirka 60 procent it-relaterade, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.
Uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en klar majoritet av stölderna av bilar och båtar genomförs av internationella ligor. Statistik från branschorganisationen Larmtjänst visar att hur en stor andel av stöldgodset transporteras utomlands.
– Det finns en omfattande brottslighet i Sverige som rättsväsendet nästan inte gör någonting alls för att utreda. Som privatperson känner man sig dubbelt utsatt, säger Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt och understryker behovet av ökade kunskaper och nya metoder.
– Men det handlar inte om resurser, utan snarare om en anpassning utifrån hur brottsligheten ser ut i dag.
Enligt Trygghetskommissionen fungerar de internationella stöldligorna som en välutvecklad affärsverksamhet med stor ekonomisk vinning som högsta prioritet.
I stället för att fokusera på social brottsprevention borde polisen satsa mer på att kartlägga de olika aktörerna, och platserna där stödgodsen förvaras, hävdar de.
– Rättsväsendet och socialtjänsten ägnar år ut och år in åt att fråga sig varför det går snett för unga män. Men tänk om det inte längre handlar om män som hamnat snett, tänk om brottsligheten blivit anonym – då fungerar inte de gamla modellerna, säger Reinfeldt.
– När vi har tittat på hur de internationella stöldligorna arbetar så slogs vi av att det var en sådan hög grad av professionalitet, det var nästan som paramilitära enheter.
När det kommer till it-relaterad brottslighet föreslår Trygghetskommissionen en ökad inblandning av privata aktörer – de som med sina nya betallösningar också är de som drivit utvecklingen mot det kontaktlösa samhället.
Polisens specialenhet har inte kommit tillräckligt långt, hävdar Reinfeldt.
– De är sittande med terrorfinansiering och barnpornografibrott, och då betraktas bedrägerier på mellan fem och tio tusen kronor som mindre viktigt.
– Här måste de privata aktörerna jobba mer tydligt för att det brottsförebyggande arbetet ska kunna fungera.
Fakta

Kriminella från Östeuropa

I Sverige opererar ett flertal internationella stöldligor, inte sällan från östra Europa. I oktober varnade polisen för att personer med kopplingar till litauiska ligor hade rest in i Sverige och i juni häktades fyra personer från Georgien misstänkta för grovt häleri i södra Stockholm. Även ligor från Polen och Rumänien är eller har varit aktiva i Sverige.

Källa: TT:s arkiv

Fakta

Trygghetskommissionen

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 efter ett initiativ av branschorganisationen Svensk försäkring. Gruppen som består av ordförande Fredrik Reinfeldt och åtta ledamöter har haft i uppdrag att lägga fram förslag på hur man kan minska vardagsbrottslighet och den brottsrelaterade otryggheten, men även att belysa utvecklingen inom området.

Förutom Fredrik Reinfeldt består kommissionen av forskare, myndighetspersoner och andra aktörer med lång erfarenhet av bedrägerier och stölder.

Källa: Trygghetskommissionen

Gå till toppen