Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Jag får väl göra som andra och låna ett p-tillstånd

Stig-Bertil Gunnarsson ställer sig frågande till avslaget på ansökan om parkeringstillstånd.Bild: Pernilla Sjöström
Jag har en sjuk fru som fått läkarintyg om att vi borde få ett parkeringstillstånd för handikappade. Lunds kommun säger blankt nej med motiveringen att man kan sätta henne någonstans och sedan parkera som vanligt. Med denna motivering behövs inga handikapptillstånd, för så kan alla göra – sätta av den handikappade i en rullstol, sedan parkera.
Vid överklagande får vi veta att kommunen har ”regler” för sådant. Men alla som missbrukar sina tillstånd då? Varje gång jag sett någon komma eller lämna ett fordom på handikapplats är det alltid en fullt frisk person, som ju ”lånat” en bil med tillstånd. Men detta missbruk tyck inte kommunen ha något emot, eftersom de kan fortsätta utan risk. Bättre då att inte ge till de behövande. Kanske borde reglerna ses om?
För vår del är det inte någon ”gratis” plats vi är ute efter utan bara en tillgänglig plats på något så när kort avstånd från destinationen. Men alla missbrukare tar upp dessa platser eller så är dessa tomma, och de som egentligen behöver får gå långa sträckor. Omvända världen alltså, som vanligt.
Men, eftersom vi som finns får ”dela” på de tillstånd som är ute och inga fler ges, så kommer jag också nu att låna en bil med tillstånd, eftersom detta tydligen passar kommunens regler mycket bättre än en legitimerad läkares utlåtande. Hade någon beivrat missbruket hade myndigheterna kunnat dra in nio av tio tillstånd.
Skulle också vara trevligt att veta vilken utbildning respektive person i kommunen har för att kunna neka detta utan att över huvud taget ta kontakt med den som blivit undersökt av kompetent läkare.

Stig-Bertil Gunnarsson

Dalby

Svar:

Jag kan inte kommentera det enskilda ärendet så vårt svar är generellt vad som gäller kring parkeringstillstånd.
Lunds kommun har inga egna regler vad gäller parkeringstillstånd utan följer Transportstyrelsens föreskrifter och den rättspraxis som finns. Avslagsbeslut kan överklagas till länsstyrelsen, Transportstyrelsen och vidare till förvaltningsdomstolar.
Det är högt ställda krav för att bli beviljad parkeringstillstånd. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.
För rörelsehindrad som inte själv kör fordon kan tillstånd utfärdas om man dessutom behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte kan lämnas och kan invänta föraren vid målpunkten. Det vill säga hjälpbehovet måste vara så omfattande att man inte kan tillkalla hjälp. Vid ansökan om tillstånd är det väldigt viktigt att läkarintyget är korrekt ifyllt efter de anvisningar som finns på ansökan så handläggare kan ta beslut utifrån de uppgifter som i övrigt framkommer.
Parkeringstillstånd är personliga och får enligt lag inte användas av annan.

Lars Hellström

Chef för tillståndsenheten för färdtjänst och parkeringstillstånd, Lunds kommun
Gå till toppen