Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Arbetsrätten är bra för vissa men gigantiskt fel för andra."

Nuvarande turordningsregler leder till en orörlig och rädd arbetskraft. Det är negativt för både individens och företagens utveckling, menar Peter Thörn.

Att modernisera las är avgörande för att minska klyftorna mellan dem som står utanför och dem som finns på insidan av systemet, skriver ordföranden för Småföretagarnas riksförbund, Peter Thörn.Bild: Charles Rex Arbogast
Regeringskaoset verkar leda till att politiska sakfrågor börjar få betydelse i den politiska debatten. Vem kunde ana för några månader sedan att arbetsrätten skulle bli en fråga högst upp på dagordningen? Men det är positivt, eftersom arbetsrätten är bra för vissa men gigantiskt fel för andra.
Att modernisera och anpassa tillämpningen av en gammalmodig lag till dagens och framtidens arbetsmarknad är avgörande för att minska klyftorna mellan dem som står utanför och dem som finns på insidan av systemet. Ökad rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden – i kombination med ett tryggt och kompetenshöjande omställningssystem – kan leda till såväl att det blir lättare och tryggare att anställa som att anställda vågar byta jobb.
Sverige har idag ett föråldrat system med lagen om anställningsskydd, las, och kollektivavtal som reglerar anpassning av arbetsstyrkan. Dagens system för tillsvidareanställning, sist in – först ut, är otidsenligt och infördes i ett utpräglat industrisamhälle med en stel arbetsmarknad.
Las är inte anpassad till dagens affärsintensiva småföretag inom tillverknings- och tjänstesektorn med behov av en rörlig arbetsmarknad. Genom olika ”justeringar” av lagen, genom till exempel allmän visstidsanställning, har lagens avsikt underminerats.
En övergripande reformering av lagen är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre än antalet anställningsår.
I många fall leder las till klara begränsningar i småföretagens möjligheter att anpassa personalstyrkan och dess kompetens till rådande konjunktur- och säsongsvariationer.
Nuvarande turordningsregler leder också till en orörlig och rädd arbetskraft. Kompetenta personer med lång anställningstid avstår från att byta jobb på grund av att de förlorar sin trygghet grundad på anställningsår. Att bli ”nyanställd” hos en annan arbetsgivare ökar risken för att bli uppsagd i händelse av arbetsbrist. Detta är osunt och negativt för både individens och företagens utveckling.
Med risk för en stundande lågkonjunktur uppkommer andra negativa effekter av las. Börsbolag säger, med stöd av facket, upp en stor del av arbetsstyrkan ”för säkerhets skull”. Inte sällan flyttas dessa företags produktion sedan till låglöneländer, för att aldrig komma tillbaka. I de ägarledda företagen är man istället mån om sin personal och minskar hellre sina egna pensionsavsättningar än att varsla en kollega. Risken är att dessa, oftast mindre, företag förblöder av förhöjda kostnader och slutligen går i konkurs.
Är anställningen trygg i dessa fall?
Det är synd att denna viktiga fråga och debatt bromsas av arbetsmarknadens parter, där kollektivavtalens betydelse inte kan ifrågasättas eller förändras i samklang med hur dagens arbetsmarknad har utvecklats. Saltsjöbadsavtalets betydelse byggde på tillit och tilltro till varandra, till gagn för hela samhället. En ny reformerad arbetsrätt behöver ha samma bas.
Fyra av fem jobb skapas av småföretag och det finns en anledning till att en stor del av dessa företag har valt att stå utanför kollektivavtalens dyra, krångliga och byråkratiska lösningar.
Sverige är i behov av nytänkande som ifrågasätter gamla strukturer, som tar fasta på beprövade erfarenheter men ser till att nödvändiga förändringar vilar på vetenskaplig grund. Först då kan vi få en modern modifierad arbetsrätt, som kan bli rätt för alla.

Peter Thörn

Peter Thörn är förbundsordförande för Småföretagarnas riksförbund.
Gå till toppen