Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Polisen ska söka med hund efter knark i Malmöskolor

Totalt tio skolor i Malmö kommer under våren få besök av polis med narkotikahundar som ska söka efter droger i skolorna. Om hundarna gör fynd har polisen rätt att öppna skåp.

För sju år sedan sökte polisen i Landskrona efter droger med narkotikahund. Den gången fann de inget varken på Västervångsskolan eller på Landskrona praktiska.Bild: Fredrik Johansson
Sökningen kommer att ske efter skoltid när skolorna är tomma, berättar Jonas Törneblad, säkerhetssamordnare på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Om hundarna gör fynd av narkotika så inleder polisen en förundersökning.
Under vårterminen kommer fem grundskolor och fem gymnasieskolor att sökas igenom. Vilka skolor det blir är inte helt klart ännu, det är skolledningarna på skolorna som får anmäla sitt intresse. Jonas Törnebladh hoppas att insatsen kommer att kunna breddas framöver.
– Jag vill givetvis att alla skolor som vill ska få ett sånt här sök. Det vore bra. Vi får se efter projektet hur det kan leva kvar i ordinarie verksamhet.
Vad är det som gör att ni tycker det här behövs?
– Det startade egentligen med ett erbjudande från polisen om den här insatsen. Och vi tycker givetvis bara att det är trevligt och bra när polisen vill prioritera skolan. Därav så hängde vi på. För vi vill förstås att våra skolor ska vara drogfria.
Hur situationen ser ut vad gäller förekomst av droger på Malmös skolor i dag kan Jonas Törnebladh inte uttala sig om.
De skolor som kommer att ingå i sökningen med narkotikahundar är inte utvalda för att det finns någon speciell misstanke mot dem, utan skolorna får själva anmäla sitt intresse. Men Malmö stad väljer att inte gå ut med vilka specifika skolor som kommer att få besök av polisen och dess narkotikahundar.
Innan sökningarna genomförs kommer elever, vårdnadshavare och skolpersonal i årskurs sex till nio att få information om pilotprojektet och att det kanske kan komma att genomföras på deras egna skola. Information kommer också att gå ut på gymnasieskolorna, berättar Jonas Törnebladh.
Alla juridiska kriterier för sök i skolmiljö är uppfyllda, enligt polisen. Ambitionen är att satsningen ska permanentas och alla skolor på sikt ska genomsökas.
– Det är olagligt att använda, köpa och sälja narkotika, det är skadligt både för individer och för samhället i stort. Narkotika i skolor skapar också otrygghet för dem som befinner sig i miljön. Därför är det viktigt för oss att förhindra att narkotika finns tillgänglig i Malmös skolor, säger Paul Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet i ett pressmeddelande.
Gå till toppen