Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Klimat väger tungt i rödgrönblå vårbudget

Klimatpolitik kommer att väga tungt i den första budgeten från S, MP, C och L. Där finns satsningar på totalt 4,5 miljarder kronor, erfar TT. Runt hälften går till miljö och klimat.

Klimatpolitik kommer att väga tungt i den första budgeten från S, MP, C och L.Bild: Jessica Gow/TT
I december röstade riksdagen igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019. Därför är det deras politik som den nya rödgröna regeringen får börja att styra med.
Men den 15 april kommer finansminister Magdalena Andersson (S) att lämna en vårändringsbudget till riksdagen. Då sätter den nya budgetkonstellationen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna sitt första avtryck. Det blir en del ny politik, men framför allt kommer sådant som de fyra partierna ogillar i M-KD-budgeten att vridas tillbaka.
Statsminister Stefan Löfven (S) har hittills inte velat gå in på detaljer om vårändringsbudgeten. Men klart är att klimatåtgärder är prioriterade.
– Vi måste möta klimathotet. Det är bråttom och det är viktigt, sade Löfven när han valts till statsminister.
Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin har redan avslöjat att det blir klimat- och miljösatsningar på cirka två miljarder kronor. Ungefär samma belopp som M och KD bantade miljö- och klimatbudgeten med.
De största nedskärningarna gjordes på Klimatklivet, som till exempel används för lokala investeringar i transporter, laddstolpar och fjärrvärme. Anslagen till skydd av värdefull natur drogs också ned kraftigt. Det påverkar bland annat nationalparker och vandringsleder, men också ersättning till markägarna.
Stefan Löfven har gått med på att genomföra mycket liberal politik de närmaste fyra åren, mer än vad han själv hade önskat. Arbetsrätten kommer att förändras, hyressättningen i nybyggen liberaliseras och värnskatten för höginkomsttagare slopas.
Liberalernas hjärtefråga slopad värnskatt beräknas kosta 6,3 miljarder och ska genomföras den 1 januari 2020.
Många av förslagen i uppgörelsen måste först utredas för att kunna genomföras. Men reformivern dämpas också av att regeringen begränsas av M-KD-budgeten. Till exempel går det bara att riva upp det nyss införda jobbskatteavdraget på tio miljarder vid ett årsskifte.
Centerledaren Annie Lööf säger att det behövs ett antal återställare.
– De (M och KD) tog bort en avgiftssänkning för arbetsgivare och höjde momsen för naturguider, säger hon och hävdar att det är viktigt att återställa dem för att stärka utvecklingen av landsbygden och företag.
Enligt uppgift till TT kommer M-KD-beslutet att höja momsen på naturguider att dras tillbaka. S, MP, C och L vill även behålla det så kallade växastödet för företag som anställer sin första medarbetare, men stödet modifieras och får mer pengar i vårbudgeten. Andra åtgärder, som har stark C-prägel, som skattesänkningar för småföretag och slopad arbetsgivaravgift för unga under 18 år finns också med.
Den 1 april försvinner rätten att dra av fackföreningsavgiften i deklarationen. Det kommer inte att ändras i vårändringsbudgeten, säger en källa till TT. Det skulle kosta mycket pengar att återinföra den och när ändringsbudgeten läggs är den redan slopad.
Centerpartiet och Liberalerna har fått god utdelning i uppgörelsen med S och MP. Annie Lööf lovar att vara en "liberal nagel i ögat" på Stefan Löfven, så att han inte förhalar beslut.
– Januariavtalet ska hedras, det ska genomföras. Förtroende måste förtjänas budgetår efter budgetår, säger Annie Lööf.
Fakta

Tidtabell för januariavtalet

Värnskatten avskaffas 1 januari 2020.

Fri hyressättning i nybyggnation, utreds 2019–2020, ny lagstiftning på plats 1 juli 2021.

Fler undantag från turordningsreglerna. Utredning tillsätts i april 2019, förändringarna i las genomförs 2021.

Den tillfälliga, skärpta asyllagen förlängs när den löper ut i sommar. Samtidigt återinförs mer generösa regler för familjeåterförening.

Taket i rut-avdraget ska trefaldigas och utvidgas till tvätt-, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. Utreds under 2019, införs 2021.

Utvecklingstid för kompetensutveckling – en omarbetad variant av friår införs 2020.

Ingångsavdrag – borttagna arbetsgivaravgifter de två första åren - införs 2020. Gäller ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända.

Arbetsförmedlingen reformeras. Fullt genomförd 2021.

Enklare att bygga strandnära. Utredning tillsätts sommaren 2019, lagförslag hösten 2021, genomförs 1 januari 2022.

Utredning om gårdsförsäljning av alkohol tillsätts 2020.

Stärkt äganderätt för skogsägare. Utredning 2019, ny lagstiftning 1 juli 2021.

Kemikalieskatt på kläder och skor från 2021.

Skatt på förbränning av avfall 2020.

Förbud mot mikroplaster och förbud mot onödiga plastartiklar. Utredning tillsätts 2019, ny lagstiftning 2022.

Avgift/skatt på engångsartiklar 2021.

Hedersbrott får egen brottsrubricering, utreds 2019–2020, ny lagstiftning 2022.

Mobilförbud i klassrum, förslag hösten 2019, ny lagstiftning 2021.

En grön skatteväxling på 15 miljarder kronor, påbörjas med vårändringsbudgeten 2019.

Utan datum:

Påbörja införandet av familjevecka.

En framtida stor skattereform.

Nya stambanor för höghastighetståg.

Ett "kraftfullt bondepaket".

Räntan på uppskovsbelopp vid bostadsförsäljningar tas bort.

Källa: Överenskommelsen mellan S, MP, C och L

Gå till toppen