Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Jag kandiderar till EU-parlamentet för att det är viktigare än någonsin att värna sammanhållningen i Europa.”

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse och är övertygat om att samarbete mellan länder är avgörande för att världen ska bli hållbar. Klyftorna måste minska och varje krona användas för att minska utsläppen. Det skriver Märta Stenevi (MP).

EU-parlamentet. Jag kandiderar till Europaparlamentet därför att jag tror att lösningarna på framtidsfrågorna finns i städerna och regionerna, inte i nationerna. Men för att städer och regioner ska kunna leda utvecklingen måste samarbetet i Europa styra mot mer medmänsklighet, en större frihet, en starkare demokrati och minskade utsläpp, skriver Märta Stenevi.Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
I november 1994 röstade jag, 18 år gammal, för att Sverige skulle bli medlem i EU. Ironiskt nog från Storbritannien som nu är på väg att lämna unionen.
Jag studerade i Brighton och röstade för inträdet eftersom jag då som nu var övertygad om att EU är vår tids viktigaste fredsprojekt. Utan samarbete och utan insikt om att alla länder i Europa är ömsesidigt beroende av varandra ligger konflikterna alltför nära till hands.
Snart 25 år senare är Sveriges medlemskap i EU viktigare än någonsin. EU som fredsprojekt är under attack och de frågor som är gränsöverskridande är avgörande för framtiden.
I stora delar av Europa växer en konservativ, nationalistisk och främlingsfientlig rörelse fram, en rörelse som vill stänga gränser, begränsa människors frihet och minska utbytet mellan dem.
Nu mer än någonsin måste EU vara en kraft som slår vakt om demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.
Parallellt med hotet från konservativa och nationalistiska krafter står världen inför det största hot mänskligheten har stått inför, klimatförändringarna.
Om inte utsläppen av växthusgaser minskar dramatiskt passerar den globala uppvärmningen inom ett decennium den gräns på högst 1,5 grader som avtalades på FN:s klimatmöte i Paris. Det går att vända utvecklingen, men det är bråttom och det kräver modiga politiker som vågar ta de beslut som krävs.
Runt om i Europa växer en motkraft till nationalismen fram, en rörelse som bygger på solidaritet och en vision om ett hållbart samhälle för alla. Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse och är övertygat om att samarbete mellan länder är avgörande för att världen ska bli hållbar.
Miljöpartiet går till val för ett EU där de viktigaste framtidsfrågorna står i centrum: klimat, miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi som gröna demokrater och feminister slår vakt om rätten för en fristad för människor på flykt, för aborträtt för alla kvinnor, för rätten att öppet visa sin kärlek, för rätten att utöva sin tro och för rätten att utan repressalier uttrycka sina åsikter och organisera sig.
Jag kandiderar till Europaparlamentet för att EU:s migrationspolitik ska slå fast rätten till familjeåterförening oavsett skälen till uppehållstillstånd. För att det ska bli möjligt att söka asyl från andra länder utan att genomföra en livsfarlig resa till Sverige via kriminella nätverk. För att omgående få en europeisk klimatlag på plats som tvingar medlemsstaterna att sänka sina utsläpp och därmed också ökar företagens möjligheter att konkurrera med klimatvänliga innovationer.
Jag kandiderar för att det är viktigare än någonsin att värna sammanhållningen i Europa, klyftorna måste minska och varje krona användas för att minska utsläppen.
Jag kandiderar till Europaparlamentet därför att jag tror att lösningarna på framtidsfrågorna finns i städerna och regionerna, inte i nationerna. Men för att städer och regioner ska kunna leda utvecklingen och visa på möjligheter till en hållbar omställning måste samarbetet i Europa styra mot mer medmänsklighet, en större frihet, en starkare demokrati och minskade utsläpp.
Miljöpartiets ideologi bygger på solidaritet med djur och natur, med människor i andra länder och med kommande generationer. Den utgångspunkten genomsyrar allt vi som företräder Miljöpartiet gör och alla våra politiska förslag, och det är en utgångspunkt vi delar med den gröna rörelsen i Europa. Aldrig tidigare har vi gröna behövts så mycket i Europaparlamentet.

Märta Stenevi

Märta Stenevi (MP) är gruppledare i Malmö och kandidat till EU-parlamentet.
Fakta

EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val.

Gå till toppen