Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Den nya regeringen satsar orimligt lite på vägar. E 6 är oacceptabel.”

Inför inte omkörningsförbud för lastbilar på E 6 mellan Vellinge och Helsingborg, bygg istället ut till tre filer i vardera riktningen. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Ungefär 20 procent av trafiken på E6 utgörs av tung trafik, skriver Ulf Perbo.Bild: @imageAuthorName
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
E 6 i Skåne är överbelastad. Olyckor och köer tillhör vardagen. Som en del av lösningen på problemen föreslår Trafikverket omkörningsförbud för lastbilar på sträckan mellan Vellinge och Helsingborg under rusningstrafik. Enligt Trafikverket gör omkörningsförbudet att andra fordon har lättare att ta sig fram.
Förslaget är ett tecken på att förhållandena på E 6 är oacceptabla. Infrastruktur som vägar ska naturligtvis anpassas till de behov som finns, inte tvärtom. Därför måste E 6 byggas ut så snart som möjligt, tre filer i vardera riktning vore önskvärt. Det finns flera skäl till det:
* Fungerande transporter är en förutsättning för att samhället ska fungera. Människor måste kunna ta sig till sina arbetsplatser, sjukhusen behöver leveranser av utrustning och mediciner för att bedriva vård, och butikerna behöver leveranser av varor varje dag för att kunna erbjuda livsmedel, för att ta några exempel. I takt med att befolkningen växer ökar också behovet av transporter. Det finns inget som pekar på att antalet transporter minskar framöver, tvärtom blir de fler.
* E 6 är en nationell och internationell angelägenhet förutom att den fyller en viktig funktion för alla som arbetspendlar i Skåne. Mycket gods kommer in via Öresundsbron och Trelleborgs hamn. Det transporteras vidare ut i Sverige och till Norge. E 6 är på så sätt en viktig del i förbindelserna med kontinenten. Trafiken har de senaste 15 åren fördubblats på delar av sträckan. Ungefär 20 procent utgörs av tung trafik. Det medför positiva effekter, mycket ny lager- och logistikverksamhet, till exempel Icas södra centrallager i Långeberga utanför Helsingborg och det danska transportföretaget DSV i Landskrona, finns längs vägen. Nya jobb och tillväxt skapas, något som ökar regionens attraktionskraft.
Om den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs att standarden på vägnätethänger med. Tyvärr gör inte riksdagen och regeringen de investeringar som skulle behövas i dagsläget, varken i Skåne eller i Sverige som helhet.
Trafikverket har varnat för att standarden på vägarna, särskilt utanför städerna, kommer att sjunka än mer framöver.
Nu behövs ökade investeringar i vägnätet om Sverige som ett litet exportberoende land inte ska halka efter i den stenhårda internationella konkurrensen.
Ingen kan med säkerhet säga hur transporterna utvecklas framöver. Ny teknik med självkörande fordon, mer biodrivmedel och elektrifiering, kan förbättra säkerheten och minska utsläppen avsevärt.
Men vad som är relativt säkert är att satsningar på bra vägar är en bra framtidsinvestering. Att bygga ut E 6 tar tid och därför är det viktigt att regeringen fattar beslut om det så snart som möjligt.
I Sverige sker cirka 85 procent av allt resande och alla godstransporter på vägar. Den nya regeringens infrastrukturplan innehåller därför orimligt låga satsningar vägarna. Att den inte avsatt pengar för att bygga ut E 6 i Skåne så att det finns tre filer i vardera riktning är ett exempel på det.

Ulf Perbo

Ulf Perbo är näringspolitisk chef vid Transportföretagen.
Gå till toppen