Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”God demensvård kräver ökade satsningar.”

Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom, skriver Lena Östholm Munkberg (MP).

Vill vi ha en trygg äldreomsorg av god kvalitet måste vi vara realistiska: det kostar, skriver Lena Östholm Munkberg.Bild: Sonny Thoresen
Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Demens berör inte bara dem som är sjuka, utan också deras anhöriga och andra som står dem nära.
Kvinnor och män med demenssjukdom ska ha rätt till en god, jämställd och jämlik vård och omsorg. De ska kunna åldras tryggt, leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.
Risken att insjukna i demens ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsen förväntas antalet personer i Sverige med demenssjukdom nästan fördubblas till år 2050.
Kostnaden för en plats på ett vårdboende varierar mellan landets kommuner, från strax över 550 000 kronor till en bit över 900 000 kronor per år. Det är alldeles för stora skillnader.
Linköping, Västerås och Helsingborg är tre storleksmässigt jämförbara kommuner som alla ligger i den lägre delen av skalan. Men mellan de tre kommunerna skiljer sig andelen demensplatser i förhållande till det totala antalet platser på vårdboende åt. I Linköping utgör de cirka 55 procent, i Västerås cirka 45 procent och i Helsingborg bara 11 procent, en andel som är alldeles för låg.
Personer med demenssjukdom bor antingen hemma med hjälp av hemtjänst eller en anhörig alternativt på ett vårdboende, där en del har en demensplats.
För den som bor hemma ger regelbundna besök på en dagverksamhet möjlighet till stimulans och social samvaro, för anhöriga kan det innebära avlastning.
Kommunernas satsningar på dagverksamhet ser olika ut. Till exempel har Linköping och Västerås fyra dagverksamheter med inriktning på demens, medan Helsingborg bara har en och då för yngre personer med demenssjukdom.
I kommuner med ingen eller få dagverksamheter för äldre med demens hänvisas de till dagverksamheter med allmän inriktning, något som begränsar möjligheterna att ge dem den omvårdnad de behöver.
Vill vi ha en trygg äldreomsorg av god kvalitet måste vi vara realistiska: det kostar. En demensplats kostar mer än en vanlig plats på vårdboende. Kraven på personaltäthet, kompetens, miljö och utformning är högre. Det gäller även dagverksamheter för personer med demenssjukdom där utbudet av aktiviteter behöver vara anpassat till varje person. Det behövs arbetsgrupper som består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare som jobbar ihop liksom samverkan mellan kommuner och regioner.
I Region Skåne har det skett ett politiskt skifte sedan valet i höstas. Tidigare styrde Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. Nu är det alliansen, M, L, C och KD. Men viktigt är att det arbete som planerades av det förra styret får fortsätta, att handlingsplaner upprättas enligt den nya nationella strategin för personer med demenssjukdom, och att fler kommuner deltar i den samverkan som finns med den regionala sjukvården för utveckling av demensvården.
Antalet demensplatser måste öka både i Skåne och hela Sverige så att de följer såväl dagens som framtidens behov. Kommunala och regionala planer för personer med demenssjukdom som följer den nya nationella demensstrategi som regeringen antagit måste upprättas, och de riktlinjer som Socialstyrelsen slagit fast för en god demensvård måste följas.
God demensvård kräver ökade satsningar.

Lena Östholm Munkberg

Lena Östholm Munkberg (MP) är ledamot i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd samt ersättare i stadens kommunfullmäktige. Hon är ersättare också i Skånes regionfullmäktige.
Gå till toppen