Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ökad förståelse kan ge företagslyft i Svedala

Vad behövs för att ge Svedala ett bättre företagsklimat?
Kanske lite mer av ömsesidig förståelse mellan kommun och företagare.
Det var en återkommande uppfattning när näringslivsrådet bjöd in till dialogmöte på måndagskvällen.

30 lokala företagare har djupintervjuats om sina erfarenheter av service från Svedala kommun. Konsulten Ulrika Riseby presenterade omdömena med rubrikord i olika storlek beroende på hur vanliga de varit.Bild: Mats Amnell
Ett sjuttiotal lokala företagare, politiker och kommunala tjänstemän hade samlats i Aggarpshallen i Svedala för diskutera kring temat ”Hur skapar vi tillsammans det bästa företagsklimatet i Svedala?”
Bakgrunden är Svedalas svaga resultat i Svenskt näringslivs rankning av lokalt företagsklimat i landets kommuner.
– Vi vet att vi har en resa att göra i den här frågan. En del har redan hänt. Men vi har fler steg att ta, inledde kommunalrådet Linda Allansson Wester (M).
Diskussionerna leddes av Ulrika Riseby, konsult med uppdrag att förbättra kommunens service till företagen.
Hon jämförde Svenskt näringslivs rankning med den som görs av branschorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Svedalas resultat i båda undersökningarna framgår av faktarutan nedan.
Den förstnämnda, menade hon, är inte ointressant men samtidigt en produkt från en lobbyorganisation.
Resultatet i Svenskt näringslivs undersökning bygger på enkäter med både företagare som har och sådana som inte har färsk erfarenhet av kontakter med kommunen. I SKL:s undersökning mäter man attityder hos enbart företag som haft kontakt med kommunen under det senaste året.
Huvuddelen av kvällen ägnades åt gruppdiskussioner vars resultat ska utgöra del i underlaget för Svedala kommuns nya näringslivsstrategi.
Carina Levin, Johan Lundgren, Peter Frost Jensen, Jonte Eckhardt och Carl Ramel tog sig an frågan hur kommunens service till de lokala företagen kan bli bättre.Bild: Mats Amnell
Sydsvenskan följde samtalet i en av grupperna där ämnet var utveckling av kommunens service till företagen. Uppdraget var att först formulera ett mål i form av en tänkt framtida löpsedel och sedan lista sätt att nå dit.
”Svedala tar sig i kragen”, ”Svedala toppar rankningen” och ”Svedala på god väg uppåt” var förslag som framfördes innan man enades om ”Svedala årets kommunkomet”.
De fortsatta diskussionerna visade att det ställs krav på båda sidor för att lyckas.
Samtalet kretsade till stor del kring kommunikation. Både myndighetsföreträdare och företagare måste bli bättre på att prata med varandra och dela med sig av information.
Företagare behöver i ett ofta tidigare skede berätta om planer och önskemål medan kommunala tjänstemän uppmanades vara tydliga med vilka krav som ställs och vara hjälpsamma med att hitta vägar att uppfylla dem.
Svedala om ett år? Varje grupp fick i uppgift att formulera ett mål i form av en löpsedel.Bild: Mats Amnell
Samtidigt krävs förståelse för att kommunen måste arbeta rättssäkert, vilket innebär att alla behandlas lika och att tjänstemän inte kan tumma på regler bara för att de upplevs som besvärliga.
Den typen av tankar återkom när samtliga grupper mot slutet redovisade resultatet av sina diskussioner.
Samtliga synpunkter från gruppsamtalen ska nu sammanställas och utgöra ett underlag för Svedalas kommande näringslivsstrategi.
Läs mer: Förtroendeklyfta får Svedala att sjunka när företagsklimat rankas
Fakta

Svedalas resultat i två mätningar

Varje år rankar Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting, SKL, företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Svenskt näringslivs rankning görs utifrån en rad kriterier där närhet till vägar, järnvägar, flygplats, universitet och en stor regional marknad ger Svedala ett bra utgångsläge.

Men för attityder till företagande bland lokala politiker, tjänstemän, skola, medier och allmänhet får Svedala bottenbetyg. Kommunala tjänstemäns och politikers attityder får placeringen 268 respektive 274 bland landets 290 kommuner.

Värderingarna grundas på ett nittiotal enkätsvar från lokala företagare.

För att få en kompletterande bild deltar Svedala sedan förra året i en alternativ rankning som görs av kommunernas egen intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Rankningen skiljer sig genom att enbart mäta service och myndighetsutövning mot företagare i form av tillgång till företagsmark, bygglov, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och miljö- och brandtillsyn.

Var och en av de 159 kommuner som valt att delta ges en samlad poäng från 0-100. Svedala får 67 poäng, vilket är sämre än 123 kommuner, lika bra som åtta och bättre än 26 kommuner. Medelpoängen var 71.

Svedalas service för bygglov och miljö- och hälsoskyddstillsyn fick underkänt. Övriga verksamheter blev godkända i mätningen.

Läs mer: Svensk näringslivs rankning finns här.

Läs mer: Sveriges kommuner och landstings rankning finns här

Gå till toppen