Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

V och M överens om satsning på teaterbiljetter för unga

Få elever på gymnasiet ser föreställningar på Malmö opera eller klassiska konserter på Malmö Live.
En ovanlig konstellation av moderater, centerpartister och vänsterpartister vill ändra på det genom ett nytt biljettbidrag till gymnasierna. Frågan avgörs av Malmö kommunfullmäktige på torsdagen.

När Malmö symfoniorkester ger konserter på sin hemmascen Malmö Live är det ovanligt att en gymnasieklass sitter i publiken.
– Det stora flertalet gymnasieelever får inte en konsertupplevelse hos oss under sin skoltid, säger vd Jesper Larsson.
Jesper Larsson, VD för Malmö Live.Bild: Karolina Rosenqvist
Även Malmö opera har svårt att locka de elever som har lämnat grundskolan, berättar pressansvarige Torgny Nilsson.
– Det händer mer sällan att gymnasieelever kommer hit, och när det sker bygger det på kontakter. Det är de som har särskilt intresserade lärare som kommer, säger han.
Ett hinder är att de kommunala och statliga bidragen för elevers kulturupplevelser enbart går till grundskolan.
– Det finns ett glapp, säger Torgny Nilsson.
Torgny Nilsson, pressansvarig på Malmö opera.Bild: Jens Ihlström/Malmö Opera
Enligt Jesper Larsson på Malmö Live är det inte bara pengar som hindrar kontakten. Kommunikationen har blivit mer komplicerad för att en växande andel elever går på fristående gymnasieskolor, och styrningen av de kommunala gymnasieskolorna har omorganiserats.
– Jag tror inte att lärarna vet hur de ska gå till väga för att få tag på biljetter, säger Jesper Larsson.
Han tillägger:
– Rent krasst kan man säga att om vi hade varit tvungna att göra detta av ekonomiska skäl så hade vi skapat den kommunikationsytan. Så trögheten är lika stor för oss som för skolorna.
Kitte Wagner är vd och konstnärlig ledare för Malmö stadsteater.Bild: Hussein El-alawi
Malmö stadsteater satsar stort på att nå unga och gör särskilda insatser för just gymnasieelever.
– "Paranoid park" var en produktion för högstadie- och gymnasieelever. Och vi håller just nu på att anställa en ung kommunikatör som ska jobba särskilt med att få in den gruppen, säger vd Kitte Wagner.
Gymnasieklasser kommer regelbundet till teaterns föreställningar.
– Men vi behöver mer uppsökande arbete. Det skolorna gör är inte tillräckligt även om det inte beror på skolorna, säger Kitte Wagner.
Såväl Malmö Live som Malmö Opera och Malmö stadsteater ger ungdoms- och skolrabatter som gymnasieskolorna kan använda. På Malmö stadsteater kostar en skolbiljett till föreställningar på den stora scenen 60 kronor istället för 250 kronor som den vanliga publiken betalar. Institutionerna får inga särskilda bidrag till rabatterna.
– Vi ger rabatten för att växa, för att vara angelägna för alla Malmöbor. Men ekonomiskt är det helt tokigt: om den här publikgruppen ökar så blir det ett ekonomiskt problem för oss, säger Kitte Wagner.
Ett nytt förslag om att Malmö stad inrättar ett särskilt bidrag för biljetter till kulturinstitutionerna för gymnasieelever ska upp till beslut på torsdagens kommunfullmäktige.
Förslaget har tagit en märklig politisk väg. Moderaten Stefan Lindhe, som nu har lämnat sina politiska uppdrag, presenterade idén i en motion förra året. Men när motionen nyligen behandlades i kommunstyrelsen valde Moderaterna att inte stödja den.
– Vi ville först låta fullmäktigegruppen ta ställning till frågan eftersom Stefan Lindhe har lämnat fullmäktige, säger gruppledaren Håkan Fäldt.
Håkan Fäldt (M).Bild: Patrik Renmark
Motionen fick dock stöd av Vänsterpartiet i kommunstyrelsen.
– Det som kommunen lägger skattepengar på måste alla få tillgång till – inte bara de med kulturellt kapital, säger Daniel Sestrajcic (V) som är ledamot i fullmäktige.
Nu har Moderaternas fullmäktigegrupp enats om att att driva motionen, och även Centerpartiet sluter upp.
– Det är viktigt att gymnasieeleverna får samma möjligheter som de yngre eleverna att besöka institutionerna, säger Håkan Fäldt (M).
Men de styrande partierna Socialdemokraterna och Liberalerna valde att inte stödja motionen i kommunstyrelsen med motiveringen att ett bidrag skulle riskera att inte komma alla elever till del och kräva administration. Inte heller Sverigedemokraterna stödde förslaget. Om de tre partierna håller fast vid sitt motstånd i fullmäktige får inte motionen stöd av en majoritet och kommer därför inte att bifallas.
Ledarna för Malmö Opera, Malmö Live och Malmö stadsteater hoppas att politikerna tar fasta på motionens syfte.
– Vi hör från gymnasieskolorna att de inte har tillräckligt med pengar, säger Kitte Wagner på Malmö stadsteater.
– Det bästa hade varit om vi hade haft en kontaktperson på kommunen som representerar gymnasiet, säger Torgny Nilsson på Malmö opera.
– En utredning där man lyssnar in alla perspektiv vore jättebra, säger Jesper Larsson på Malmö Live.
Jesper Larsson beklagar att så få gymnasieelever får uppleva Malmö symfoniorkester.
– Det är slöseri med fantastiska konsertupplevelser. Det finns många ungdomar som växer upp utan att veta om eller få reda på ifall de skulle kunna bli superintresserade av musik och konst för att deras föräldrar inte är intresserade och inte tar med dem. Skolan har ett ansvar för att eleverna exponeras för konstformerna, säger han.
Gå till toppen