Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Dags för årets första örnsafari

Det är nytt år – vilket innebär nya lokala naturupplevelser.

Havsörn ses ibland i Lomma och nu väntar örnsafari. Foto: Hussein El-AlawiBild: Hussein El-Alawi
I vinter har man sett sävsparv i Löddesnäs, sälkutar på Måkläppen och vid Lomma södra samlas många stjärtänder, krickor och skrattmåsar vid den ilandflutna bandtången där det hittas mycket mat. Naturälskare boende i Lomma- och Bjärredstrakten har också spanat myrspov, storspov, strandskata och många änder som rastat på sandrevlarna vid Salviken och Vikhögs strandängar. Vid senaste vandringen dit sågs många sångsvanar och en ung havsörn passera.
Nu står örnsafari i Fyledalen på Österlen på lokala Naturskyddsföreningens program.
– Äntligen är det örndags igen. Efter en uppvärmande promenad blir det fika samtidigt som glador, vråkar och örnar har flyguppvisning. Dessutom brukar vi se en hel del andra vinterfåglar och även hjortar och vildsvin, säger Marianne Persson, en av medlemmarna.
Fyledalens naturreservat är på 853 hektar och bildades 2015 för att skydda dalens biologiska mångfald. Där finns också ett stort antal arter fladdermöss, svampar och skalbaggar som ses under varmare årstider.
Vilka är ni som brukar träffas?
– Vi är naturintresserade män och kvinnor, medelålders och över, säger ordförande Lars-Göran Lillvik och välkomnar alla framöver.
Vad händer på hemmaplan efter örnsafarin?
– Nästa punkt på programmet är årsmötet och strandstädning på Alnarps strandängar tillsammans med Lundakretsen den 23 mars, fortsätter Lars-Göran Lillvik.
Vad är det viktigaste som behöver göras i Bjärred-Lomma?
– Det viktigaste för att främja den lokala naturvården är att ha god kunskap om naturen. Det gäller särskilt beslutsfattarna i kommunen och även i skolans värld, vilket jag tror finns till stor del, säger Lars-Göran Lillvik.
Han efterlyser en stor satsning på kunniga miljöstrateger.
– Det har stor betydelse för att säkra kommunens stora naturvärden. Vårt eget arbete går mycket ut på att främja kommuninvånarnas kunskap, säger Lars-Göran.
Vad gör ni mer än att ordna utflykter?
– Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred är remissinstans för kommunens planärenden ända sedan 1986. Några av de första ärendena vi hade var utbyggnaden av Spillepengen på 1980-talet och byggandet av Lomma golfbana. Nu tittar vi på nya Bjärred och tycker bland annat att det byggs för mycket på den goda åkerjorden, säger Lars-Göran.
Fakta

info inför örnsafarin

Örnssafari i Fyledalen arrangeras av Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred söndagen den 10 februari i Fyledalen. Samling utanför Vespa vid Bjärreds centrum klockan 9 och vid Lomma busstation klockan 9.15 för samåkning (20 kr/mil för medåkare, i övrigt gratis utflykt). Medtag kikare och rejäl matsäck.

Gå till toppen