Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minister beredd se över regler kring provfusk

Personer som nyligen dömdes i tingsrätten för att ha fuskat på högskoleprovet har nu fått sina provresultat återkallade. Sannolikt får de fuskare som finns på en utbildning lämna sin plats. Däremot kan de få behålla de poäng de tentat av. Nya högskoleministern är beredd att se över regelverket.

UHR drar tillbaka fuskares resultat i högskoleprovet. Arkivbild.Bild: Bertil Enevåg Ericson / TT
Universitets- och högskolerådet (UHR) har återkallat resultaten i högskoleprovet för 22 av de 23 personer som nyligen dömdes för att ha använt teknisk utrustning som gav dem de rätta svaren under högskoleprovet. Beslut om den 23:e personen tas senare i februari.
Enligt UHR har 12 av de 22 kommit in på en utbildning med hjälp av sina tillfuskade provresultat. Det är nu upp till varje berört lärosäte att besluta om studenterna ska mista sina studieplatser, vilket är högst troligt att de gör. Det handlar i de flesta fall om platser på mycket eftertraktade utbildningar, som läkar- och juristprogrammen.
Läs också Granskning visar: Studenter fuskade sig in på Lunds universitet – går fortfarande kvar
Men regelverken är inte tydliga, enligt UHR. Det kan uppstå situationer där provfuskare trots allt får behålla sin studieplats. Det kan också uppstå fall där en student mister den studieplats denne fuskat sig till, men får behålla de poäng som hunnit tentas av. Poäng som kan se bra ut på ett cv, eller komma till användning på en annan utbildning.
Detta återstår att se. UHR går nu vidare med 200 andra namn som fanns i fuskligans kundregister.
UHR: generaldirektör Karin Röding vänder sig särskilt emot möjligheten för en avslöjad fuskare att få behålla sina studiepoäng.
– Det är inte rimligt, men det finns inte ett nationellt regelverk som hanterar frågan, säger Karin Röding, som vänt sig till utbildningsdepartementet med önskemål om översyn.
Per Nilsén, docent i rättshistoria och ordförande i Lunds universitets antagningsnämnd, efterlyser också klara besked.
– Det blir väldigt, väldigt märkligt om man hamnar i en situation där det är upp till varje lärosäte att avgöra frågan, säger han.
Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, säger till TT att hon är beredd att se över frågan.
– Jag tycker att lärosätena ska vara tuffa i den här frågan. Om det Karin Röding pekar på är ett problem tittar jag gärna vidare på det, säger hon.
Men högsta prioritet för ministern är att förhindra ytterligare fall av fusk. I vår kommer ett utredningsförslag om möjligheten att kroppsvisitera provskrivare.
– Det som ligger närmast är att se till att det inte fuskas alls. Fusk är aldrig acceptabelt, säger Matilda Ernkrans.
Det kan också uppstå situationer där provfuskare trots allt får behålla sin studieplats. Det kan ske om fuskaren hade så bra gymnasiebetyg att den klarat sig igenom urvalet ändå.
– Det är så regelverket ser ut. Sedan kan man moraliskt anse att det inte är korrekt, men då måste vi få en ändring av regelverket, säger Karin Röding.
Hon påpekar dock att sannolikheten för att stöta på sådana fall inte är så stor.
– Hade man så bra betyg hade man väl inte köpt sig ett högskoleprovsresultat, säger Karin Röding.
Fakta

Berörda lärosäten

Av de 22 personer som nu fått sitt högskoleprovsresultat återkallat har tolv kommit in på en högskoleutbildning. De tolv är i huvudsak antagna vid längre utbildningar – som läkar- och juristprogrammen – vid:

• Kungliga tekniska högskolan

• Linköpings universitet

• Lunds universitet

• Stockholms universitet

• Umeå universitet

• Uppsala universitet

• Örebro universitet

Källa: UHR

Fakta

Fuskligan

Den 17 januari dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer för att ha köpt till sig bra resultat på högskoleprovet. Dessutom dömdes de personer som sålt fusktjänsten.

Fusket gick till så att fuskarna förseddes med modifierade mobiltelefoner och minimala hörsnäckor. En provledare, som ingick i ligan, såg till att proven fotades av och vidareförmedlades. Från en annan lokal blev provskrivarna uppringda och fick svaren upplästa.

Verksamheten avslöjades efter flera veckors spaning.

Fuskarna dömdes till villkorlig dom och böter.

Fakta

Hundratals personer granskas

Organiserat fusk, med hjälp av otillåtna hjälpmedel, har pågått i okänd omfattning de senaste åren.

Den liga, med namnet HP-hjälpen, som dömdes i januari är en av flera som marknadsfört sina tjänster.

Hur många som fuskat vet ingen. UHR har hittills ringat in cirka 340 fall av konstaterat eller misstänkt fusk.

Av dessa 340 är 200 namn kopplade HP-hjälpen. Namnen fanns, enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning, i HP-hjälpens kundregister. UHR går nu igenom dessa namn.

Hittills har ett 80-tal av de 340 personerna polisanmälts. Övriga har antingen fuskat med otillåtna hjälpmedel innan detta blev brottsligt 2016, eller kommer att polisanmälas.

Fram till nu har totalt 39 fuskande provskrivare dömts, varav 23 i fallet HP-hjälpen. Antal väntas stiga eftersom det pågår ett antal förundersökningar.

Med torsdagens beslut har UHR återkallat 139 högskoleprovsresultat på grund av fusk med otillåtna hjälpmedel. Vissa återkallades direkt efter provet, andra med fördröjning.

Hur många misstänkta fuskare som nu studerar vid högskola är inte känt.

Antalet konstaterade fuskare som hittills utestängts från sin utbildning är inte känt. Varje lärosäte agerar först när UHR tagit beslut om att återkalla prov, så det finns en eftersläpning.

Några exempel: Stockholms universitet har hittills tagit ifrån studieplatsen för sju personer, Uppsala universitet en person, Lunds universitet inte någon, Umeå universitet inte någon.

Källor: UHR och nämnda lärosäten

Gå till toppen