Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Wutzler vill att fler narkotikabrott anmäls i Vellinge

Antalet anmälda narkotikabrott i Vellinge ligger på den lägsta nivån på tio år. Siffror som inte motsvarar verkligheten, menar Carina Wutzler (M). Därför får insatser mot ungas drogkonsumtion huvudfokus i kommunens nya samverkansavtal med polisen.
– Det signalerar att vi tar det här på allvar. Fler anmälningar är ett bevis på ökad polisnärvaro, säger hon.

"Tillgängligheten är stor, och narkotikan blir ofta inkörsporten till utanförskap och kriminalitet", säger Carina Wutzler (M).Bild: Hussein El-alawi
Under läsåret har både trygghetsvärdar och rektorer larmat om ökat narkotikabruk runt kommunens skolor, framförallt kvällstid.
– Vi vet att det finns ett mörkertal jämfört med det som lagförs. En viktig del i det förebyggande arbetet är att nå unga i riskzonen i tid, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.
"Vi ser att det i stadsbilden finns ett ökande missbruk. Och det finns också en oro hos oss att fler unga dras in i detta. Det är en trend över hela landet att det förekommer mer narkotiska preparat och finns en acceptans att prova olika saker", säger närpolischef Lars-Gunnar Björnqvist om satsningen att minska drogmissbruket bland unga.Bild: Anders Wiklund / TT
I det nya avtalet som sträcker sig fram till 2022 har man satt upp tydliga mål:
• Polisen: Ska leverera minst 100 anmälningar som rör narkotikabrott varje år. (Trettio procent ska gälla personer som dittills varit okända i sammanhangen.)
• Kommunen: När det gäller ärenden som rör minderåriga ska socialtjänsten kontakta vårdnadshavare inom 24 timmar (under vardagar).
Något som närpolischef Lars-Gunnar Björnqvist ser som en viktig åtgärd.
– Polisen är ganska tandlös mot dem som är under 15 år. Vi kan vara på plats, vi kan identifiera miljöerna. Men de är inte straffmyndiga, så det är viktigt att socialtjänsten tar i med kraft. Att kedjan hänger ihop, säger han.
Kommunen ska också söka tillstånd för fler övervakningskameror och se över utemiljöerna vid skolorna. Polisen backar upp med ökade insatser mot platser och sammanhang där man vet att narkotika förekommer.
Avtalets andra huvudområde rör fortkörning och trafikbrott. Polisens senaste trygghetsmätning visar att det är här invånarna upplever mest problem. Samtidigt visar statistiken att antalet räddningsinsatser relaterade till trafikolyckor ökat under senare år.
Det vill man få bukt med genom en ny styrgrupp som ska identifiera trafikfarliga platser i Vellinge. Kommunen ska ansvara för att sätta upp hastighetstavlor och följa upp med fartmätningar – polisen för att sätta in riktade kontroller på platserna där problemen finns.
– Vi kommer att identifiera platser som kan orsaka allvarliga olyckor och skador. Kanske till och med dödsfall. Till exempel övergångsställen och ställen där det förekommer rödljuskörningar, säger Lars-Gunnar Björnqvist.
Förra året meddelade Vellinge att man inte tänkte teckna något nytt medborgarlöfte med polisen. Samma sak gäller i år.
Anledningen är enligt Carina Wutzler att polisen inte haft tillräckligt med resurser för att leva upp till avtalet.
– I nuläget lägger vi ut tre miljoner om året på egna trygghetsvärdar, som gör en stor del av polisens jobb. De poliser vi har är jättebra, men resurserna räcker inte till. Nu börjar vi jobba med den här överenskommelsen, och ser om vi kan enas om nya löften 2020.
Fakta

Medborgarlöften

Tanken med löftena är att polisen tillsammans med kommun, näringsliv, medborgare och det övriga samhället ska komma överens om vilka problem man ska fokusera på. Satsningen sjösattes i samband med polisens omorganisation 2015.

Fakta

Övergripande mål för 2019-2022

• Antalet olyckor i Vellinge kommun ska vara färre i framtiden än 2015, då 112 incidenter rapporterades.

• Att antalet högstadie- och gymnasieelever som någon gång använt narkotika ska minska. (Statistiken uppdateras var tredje år i kommunens drogvaneundersökning.)

• Färre bostadsinbrott (förra året gjordes 70 anmälningar.)

• Antalet anmälningar som rör skadegörelse ska vara färre än 200 per år.

• Att minska den upplevda otryggheten och oron för trafiken.

Gå till toppen