Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Alliansen: Vi vill ha en stark skånsk kultur

Kulturnämndens borgerliga ledamöter svarar på kritiken mot nedskärningarna.

Gala på Malmöoperan.Bild: Pontus Tideman
Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.
Kulturen ger Skåne liv. Varje gång en skolelev fångas av en poesibok, varje gång någon lär sig att dra ett gitarriff, varje studiecirkel som hålls i hembygdsföreningen, varje gång någon fastnar framför ett konstverk på en utställning, så blir landskapet mer levande.
Kultur växer i de stora institutionerna – Malmöoperans nästan overkligt stora scen, Helsingborgs symfoniorkester, regionmuseet i Kristianstad, men också genom fria teatergrupper, studieförbund och privata eldsjälar. Mångfald, bredd och spets är, och ska fortsatt vara, det som kännetecknar det skånska kulturlivet.
Region Skåne har ett stort ansvar för den regionala kulturen i Skåne, och tar också detta ansvar. Regionen är huvudman för ett antal viktiga kulturinstitutioner, regionen lägger en grund för bevarandet av det skånska kulturarvet och tar ett särskilt ansvar för barns och ungas möjligheter att både ta del av högkvalitativ kultur och själva skapa.
I den av Region Skåne antagna Alliansbudgeten för 2019 står:
”Kulturen är viktig för Skåne och skånsk utveckling. Det finns ett egenvärde i att ha ett starkt kulturliv, eftersom kulturen berikar både intellektuellt och själsligt. Samtidigt kan kulturen fungera som ett instrument för folkhälsa, integration och för att stötta barns och ungas kreativitet.”
Samma budget har nu väckt en rad protester. Det visste vi skulle ske. Region Skåne valde nämligen att spara även på kulturanslaget. Anledningen är att Region Skåne när Alliansen tog över befann sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Många av verksamheterna – inte kulturen – gjorde mycket stora budgetöverdrag samtidigt som kostnaderna måste öka på många områden de närmaste åren.
Bland annat gjordes då en neddragning av kulturnämndens skattefinansiering med 17,1 miljoner kronor från förra året. Det är lite drygt 5 procent och kan inte ses som en slakt av kulturen. Att förslaget inte var helt orimligt märks bland annat på att Socialdemokraterna i sin slutjusterade budget låg på exakt samma sparbeting. Fortfarande fördelas närmare 700 miljoner till kulturen om man räknar med ägarpengarna till kulturbolagen och de statliga anslag som regionen fördelar.
För att klara ekonomin 2019 valde kulturnämnden att minska byråkratin, samt att göra uppehåll när det gäller utlysningar av framtida sökbara utvecklingsbidrag och att frysa verksamhetsbidragen på i stort sett samma nivå som 2018. Utvecklingsmedel är inte avsedda att gå till drift, och det är inte heller tanken att de ska användas för att starta upp verksamhet. De ska i stället användas för att stimulera fram nyskapande, experimentella projekt som ger ett regionalt mervärde. Vi valde att skydda de viktiga institutionerna, att värna det långsiktiga arbetet med en kulturell infrastruktur som gör konst och kultur tillgänglig för alla i hela Skåne. Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram nästa regionala kulturplan. I det arbetet ingår en översyn av hela verksamheten och bidragsgivningens villkor. Fortfarande kommer Region Skåne att ligga i mittklungan av Sveriges regioner när man mäter hur stora kulturanslag som ges per invånare. Och fortfarande kommer den skånska kulturen att blomstra.
Magnus Lunderquist (KD), ordförande
Cristina Glad (L), första vice ordförande
Cornelia Björklund-Röjner (M), ledamot
Ulrika Axelsson (C), ledamot
för Alliansen i kulturnämnden i Region Skåne
Gå till toppen