Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Makthavarna måste hjälpa enskilda att leva mer klimatsmart

Glaciärerna på Svalbard krymper stadigt sedan ett antal år. Alva Jönsson ber politikerna att sätta fart på arbetet mot klimatförändringarna.Bild: Fredrik Sandberg / TT
Det måste göras något för att minska klimatförändringarna i världen. Ska Sverige som endast släpper ut en promille av alla koldioxidutsläpp minska sin klimatpåverkan? Svaret på denna fråga är inte lätt, men om alla skulle leva som vi gör i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot och det är inte hållbart. Sverige kommer bara klara 12 procent av de uppsatta miljömålen. Sverige måste gå framåt, inte bakåt, för att nå målen.
Statistisk från 2017, som presenteras i tidningen ”Hållbarhet”, visar att Sverige ligger i topp fem som bästa miljöland. Även om vi ligger i topp fem så är Sverige långt ifrån att uppnå alla miljömålen. Som det ser ut nu så kommer endast 2 av 16 miljömål att uppfyllas till 2020 enligt miljömål.se. Dessa mål är säker strålmiljö och skyddande av ozonskikt. De övriga 14 miljömålen kommer troligen inte att bli uppfyllda till 2020 om det fortsätter i samma takt som nu. Regeringen har genomfört flera åtgärder för att påskynda målen, men det är inte tillräckligt. Ska målen uppnås måste politikerna uppnå en betydligt mer ambitiös klimatpolitik. Sveriges politiker har skrivit på tvågradersmålet och då får Sveriges politiker se till att de uppnås.
En undersökning av Sifo visar att hälften av Sveriges befolkning känner klimatångest eller oro för klimatet en gång i veckan eller oftare. Undersökningen visar också att klimatångest är vanligare bland unga mellan 18 och 29 år. Om utsläppen fortsätter i lika hög grad som nu kommer de kommande generationerna inte ha något utsläppsutrymme kvar. Oron för klimatet måste tas på allvar av Sveriges politiker. Om det inte görs något nu så kommer möjligheten att hantera klimatförändringarna inte att vara hanterbara år 2040 enligt miljömål.se.
Det finns röster som för fram att ansvaret för klimatet inte är regeringens utan individens eget. Individen ska då själv göra medvetna val som leder till en minskad klimatpåverkan. Ansvaret för klimatet kan inte ligga helt på individen för det är stora förändringar som måste göras för att kunna nå målen. Ansvaret måste läggas på regeringen. Om individer till exempel ska välja att ta tåget istället för bilen så måste Sveriges makthavare se till att tågtrafiken fungerar och är tillgänglig för fler.
Det är de rikaste länderna som står för den största delen av klimatförändringarna, men det är de fattiga länderna som kommer att drabbas hårdast. Redan nu tvingas fattiga människor att fly på grund av torka och översvämningar. Fattiga människor ska inte behöva fly för att de rika länderna inte tar sitt klimatansvar. Våra politiker måste lyssna på forskarnas varningar om vad som kommer hända om vi inte klarar målen.
Genom lagstiftning kan politikerna genomföra de förändringar som forskningen visar är nödvändiga för vår planets överlevnad. Alla tekniska lösningar finns för att vi ska klara tvågradersmålet. Nu gäller det bara för politikerna att vidta de tekniska lösningarna för att nå målen.

Alva Jönsson

Alva Jönsson är 16 år och kommer från Tomelilla. Hon går sitt första år på samhällsvetenskapsprogrammet på Spyken och är engagerad i mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
Gå till toppen