Annons

Annons

Annons

opinionE22 breddas

Aktuella frågor
”Sverige har ingen trafikkris som hotar oss alla till livet – men klimatförändringarna gör just det.”

Politiker i Lund har nu möjlighet att gå i bräschen för omställningen till ett hållbart samhälle och inte godkänna detaljplanen för utbyggnaden av E22, skriver fyra klimataktivister.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu planeras en utbyggnad av E22 genom Lund.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

De varmaste 20 åren som någonsin uppmätts har inträffat under de senaste 22 åren, enligt WMO, Meteorologiska världsorganisationen.

Temperaturen kommer fortsätta stiga allt eftersom mer växthusgaser släpps ut.

Mänskligheten har nu ett tioårigt fönster för att radikalt minska växthusgasutsläppen, för att avvärja en katastrof, enligt FN:s klimatforskarråd.

Om utsläppen inte minskar drastiskt hotas mänsklighetens existens redan vid seklets slut. De klimatmål som politiker satt internationellt, nationellt och lokalt är inga självändamål eller något som gagnar särintressen. De är planer för överlevnad.

I Sverige kommer en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporter. Trafiken på landets vägar står för den allra största delen.

Annons

Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar konstaterade nyligen att de nationella klimatmålen för vägtransport riskerar att aldrig bli verklighet. I SVT förklarade han att politikerna gör för lite och att det krävs mer och snabbare förändring.

Annons

Enligt de nationella klimatmålen ska utsläppen minska med 70 procent från 2010 års nivå till år 2030. Hittills har de gått ner med 18 procent. Nu räknar Trafikverket med att Sverige bara når halvvägs till målet.

Mot bakgrund av det allvarliga läget för miljön är det underligt att Trafikverket planerar en utbyggnad av väg E 22 i Lund, en utbyggnad som enligt kommunens miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivning ökar koldioxidutsläppen.

Lunds kommuns miljöredovisning från 2017 framhåller att hållbara transporter prioriteras inom kommunen, men också att det krävs mer arbete för att minska utsläppen.

Forskning från Lunds universitet och konsultbolaget Trivector visar också att Sverige inte kommer nå de nationella transportmålen enbart med grön teknik. Trafiken på vägarna måste minska.

Att som politiker stå passiv inför åtgärder som går emot de nationella klimatmålen hade varit illa nog, men att aktivt stödja dem genom att bidra med pengar till utbyggnaden av E22 är inte värdigt en kommun som säger sig prioritera hållbar utveckling.

I detaljplanen för utbyggnaden av E22 står att "vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen". Att hävda att det har skett i en plan som bidrar till ökad klimatpåverkan är märkligt. I barnkonventionen står att alla barn har rätt till “liv, överlevnad och utveckling”. Beslutsom ökar utsläppen av växthusgaser är oförenligt med barns bästa.

Annons

Annons

Tiotusentals barn och unga i Europa skolstrejkar nu varje vecka i Greta Thunbergs efterföljd för sin överlevnad.

Lunds kommuns främsta styrdokument för miljö, LundaEko II, slår fast att det krävs ”beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut” för att kommunen ska lyckas med sina ambitiösa klimatmål.

Politiker i Lund har nu, i samband med byggnadsnämndens möte i morgon, den 14 februari, möjlighet att handla enligt kommunens höga miljöambitioner, gå i bräschen för omställningen till ett hållbart samhälle och inte godkänna detaljplanen för utbyggnaden av E22.

Sverige har ingen trafikkris som hotar oss alla till livet – men klimatförändringarna gör just det.

Agnes Ozolins

kommunikatör för klimattjänsten Svalna

Lisa Lievonen

aktiv i nätverket Klimatklubben

Christian Nilsson

student vid samhällsplanerarprogrammet

Lars Nerpin

f d miljöingenjör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan