Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Klartecken för fyra spår genom södra Lund

Nu har byggnadsnämnden godkänt fyrspårsutbyggnad av järnväg mellan Flackarp och Högevall, med en pågatågsstation på Klostergården.

I samband med att södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår planeras en station vid Klostergården i södra Lund. Ärendet har diskuterats sedan 2012.
Läs också Många frågor om hur järnvägsutbyggnad påverkar odlingslotter och fotbollsplaner
Byggnadsnämnden i Lund har nu beslutat att godkänna den första detaljplanen. Den bygger på Trafikverkets järnvägsplan som innebär att de nya spåren ska gå väster om de nuvarande spåren.
– Det är en väldigt avlång detaljplan. Detaljplanen bekräftar att Trafikverkets järnvägsplan tillåts, säger Börje Hed (FNL) i byggnadsnämnden.
Läs också Det nya fyrspåret blir Sveriges längsta dike
Detaljplanen godkänner ett breddat järnvägsområde och att det blir en pågatågsstation vid Klostergården samt placeringen av plattformarna. Men så många detaljer är ännu inte satta, det är än så länge "ett flexibelt planområde " står det i planbeskrivningen.
Det blir en liten lokalstation vid Klostergården, som föreslås ligga i höjd med värmeverket. Man anser att stationen kommer att få en ”strategisk placering mellan Klostergården, rekreationsstråket Höje å och Sparbanken Skåne arena” står det i detaljplanen.
Kommunen förbereder för att utveckla området väster om spåren så att det blir bostäder även där.
Läs också Byggplanerna kring Höje å splittrar Lundapolitikerna
I planen finns utrymme för en underjordisk gång- och cykelpassage med anslutningar för att minska barriären mellan den östra och västra delen samt bullerdämpande åtgärder.
I dag går 464 tåg per dygn på järnvägen. Med en utbyggnad kan fler tåg gå och man slår fast att det innebär att störningar och risker ökar i området, så att den kan antas medföra "betydande miljöpåverkan". Detaljplanen har därför en separat miljökonsekvensbeskrivning.
Läs också Tyck till om Klostergårdens nya stationsområde
Under hösten har detaljplanen varit ute på granskning och 13 yttrande kom in. Byggnadsnämnden sänder nu detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Om allt går enligt plan kan en station vid Klostergården stå klar inom fem år.
Gå till toppen