Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Mäklare från Lomma får kritik efter affär

En mäklare från Lomma har tilldelats en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen.

Inspektionen fattade beslutet redan den 13 juni förra året, men mäklaren överklagade. Nu har förvaltningsrätten beslutat avslå överklagandet.
Skälet till att erinran lämnats är att mäklaren inte dokumenterat tillträdesdatumen tillräckligt noggrant i avtalen som skrivits under av köpare och säljare av en fastighet.
Att dokumentera överenskommelser är viktigt för att undvika framtida tvister menar rätten, och håller därför med Fastighetsmäklarinspektionen om att mäklaren i fråga inte agerat enligt god mäklarsed.
Fakta

Så säger fastighetsmäklarlagen om god mäklarsed

I Fastighetsmäklarlagen finns många riktlinjer för hur en mäklare ska agera för att hålla sig till god mäklarsed. Här är några av reglerna:

• Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

• Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans räkning ska hållas skilda från egna tillgångar.

• En fastighetsmäklare får inte i anslutning till sitt förmedlingsuppdrag köpa en fastighet som han eller hon har eller har haft i uppdrag att förmedla

• En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från sin make eller sambo, sitt syskon eller sin släkting.

• En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

•En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare.

• Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.

Gå till toppen