Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Läsartext: Kompetensen ska nå alla demenssjuka som hemtjänsten hjälper

Arbetet med att integrera demensteam i hemtjänsten har pågått i några år och vi är nu i slutfasen, skriver förvaltningsdirektör Gisela Green.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Andelen Malmöbor som lever långa liv ökar samtidigt som många äldre drabbas av demenssjukdomar i olika grad. Många hemtjänsttagare är multisjuka och kan ha svårt med minnet även om de inte har en demensdiagnos.
Läs också Man kan inte flytta ut demensvården på personal som inte har kompetens
Vården och omsorgen måste leva upp till ökade krav och förväntningar från brukare och anhöriga. Medarbetarnas kunskap om demens blir därför allt viktigare.
Utifrån den senaste tidens massmediebevakning och inlägg i sociala medier, samt på Åsikter (Sydsvenskan 20 februari), kan man få intrycket att Malmö stad är på väg att avveckla delar av demensvården. I själva verket är det tvärtom: vi utvecklar den. Redan idag har många medarbetare i hemtjänsten och på vårdboenden goda kunskaper om demens. Men i takt med att fler Malmöbor drabbas av demenssjukdomar måste kompetensen fortsätta öka.
Läs också Planerna: Malmö stad lägger ner demensteam
Läs också Nedläggning av demensteamen oroar: ”Jag bävar för att berätta för morsan”
Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom att ”vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.”
Det är detta arbete vi nu utvecklar.
Demensteam kan endast serva en liten del av alla brukare med behov. Av de cirka 7 500 Malmöbor som har hemtjänstinsatser har en majoritet demenssjukdom eller svårt med minnet. Drygt 100 av dem får stöd och hjälp av demensteamen.
När Malmö stad bildade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2017 var ett av syftena att ge medborgare med behov av stöd och hjälp en likvärdig vård och omsorg. Alltså att kvaliteten i insatserna inte ska variera mellan olika områden i staden. Ett sätt att åstadkomma det är att successivt överföra specialistkompetens till alla hemtjänstgrupper.
Det är förvaltningens ansvar att se till att inte bara en begränsad andel demenssjuka får del av demensteamens kompetens. Arbetet med att integrera demensteam i hemtjänsten har pågått i några år och vi är nu i slutfasen. Det är de tre sista demensteamen som nu organiseras om så att medarbetarna ingår i hemtjänstgrupper.
I höst genomförs omorganisationen av demensteamen. Innan dess kommer chefer, specialistsjuksköterskor, fackliga och medarbetare från demensteamen tillsammans ta fram en gemensam strategi för arbetet med demensvården i hela Malmö. Eftersom vård och omsorg fram till den 1 maj 2017 var uppdelad på fem stadsområdesförvaltningar har det inte varit möjligt att samordna detta tidigare.
Vi har via brev meddelat de brukare som är berörda. Vi ser gärna att du eller dina anhöriga kontaktar oss om du har frågor.

Gisela Green

Förvaltningsdirektör, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad
Gå till toppen