Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Samtliga partier bör uppvärdera människors vilja att bidra till samhället och införa skatteavdrag på gåvor.”

Låt Sverige Sverige bli en modern demokrati där allt engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för en hållbar framtid uppmuntras.
Det skriver Charlotte Rydh och Per Leander, generalsekreterare respektive ordförande för FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd.

En kvinnoklubb i Armenien som insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna stödjer för att stärka kvinnors ställning i samhället. Att ge är att bidra till en bättre värld, skriver artikelförfattarna.Bild: Pi Frisk
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi välkomnar att riksdagen har röstat igenom avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer i årets budget.
Men, det förslag som presenterats är bitvis uddlöst och alltför snävt utformat för att lyfta fram den positiva kraft som givande utgör. Det är också oroväckande att det inte finns en stabil majoritet bakom förslaget.
Samtliga partier bör nu ta tillfället i akt och uppvärdera människors vilja att bidra till samhället och införa skatteavdrag på gåvor.
Att människor ger pengar till ideella organisationer står på inget sätt i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom utgör det ett komplement och kan fungera som ett bidrag till en demokratisk samhällsutveckling. Ideella organisationer bidrar starkt till sådant som mångfald, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, djurskydd och socialt arbete.
Sverige är på många sätt unikt genom att människor här både har en stark vilja att betala skatt för att täcka de offentliga utgifter som krävs för att upprätthålla ett välfärdssamhälle och en vilja att bidra genom att ge pengar till ideella organisationer.
År 2017 skänkte svenskarna 5,6 miljarder kronor till de organisationer som är medlemmar i FRII, en summa som uppnåddes genom gåvor från tusentals människor.
Vi behöver inte gå långt från Sveriges gränser för att finna exempel på välfärdsstater av samma modell som den svenska som har avdragsrätt för gåvor. Det finns i både Danmark och Norge.
Fyra förändringar behöver göras i det förslag som presenterats när det gäller avdragsrätt för gåvor:
• Godkänn alla allmännyttiga ändamål
Nu gynnas bara organisationer som stödjer forskning eller social hjälpverksamhet. De som jobbar med till exempel miljöfrågor, mänskliga rättigheter eller djurskydd står utanför.
Idag kämpar politiker och myndigheter med hur Sverige ska kunna uppnå FN:s mål för hållbar utveckling som beskrivs i Agenda 2030. Ideella organisationer och de hundratusentals människor som ger pengar till dem bör inkluderas mer än idag för att Sverige ska kunna nå dem. Detta engagemang är en viktig del i samhällsbygget och kan förstärkas genom en avdragsrätt för gåvor som främjar alla allmännyttiga ändamål.
• Ge fler möjlighet att ge – sänk beloppen för avdragsrätt
Att ge är att bidra till en bättre värld och ska inte vara förbehållet den som uppnår en viss inkomst. Sänk därför den lägsta gränsen för rätten till skattereduktion på gåvor från 2 000 kronor per år till 1 500 kronor och ta bort kravet på minst 200 kronor per gåvotillfälle.
Idag ger människor i genomsnitt drygt 100 kronor åt gången. Nya betallösningar och digitala kanaler förändrar sättet att ge och möjligheterna att påverka. Nu är det enkelt att swisha en 100-lapp, stötta en väns insamling för en organisation på Facebook, eller själv starta ett upprop för en organisation genom att hashtagga sina inlägg. De nya formerna av engagemang och möjligheten att ge är viktiga för både samhället i stort och organisationer och bör därför också berättiga till skatteavdrag.
• Ge företag avdragsrätt
Också företag bör kunna få skatteavdrag för gåvor. Det skulle kunna bidra till att de är beredda att ta ett större socialt ansvar, något som ligger i linje med de ambitioner som finns i Agenda 2030. Utred snarast avdragsrätt för företag. Ska de samhällsutmaningar som världen står inför lösas, måste alla krafter samverka.
• Förenkla administration och rapportering
Det måste bli enklare att administrera skatteavdrag på gåvor. Enligt det förslag som riksdagen ska ta ställning till ska de organisationer som får gåvor skicka ut kontrolluppgifter till alla givare. Det är en arbetsbörda som många organisationer inte mäktar med och som riskerar att bidra till stora kostnader för organisationerna.
Låt Sverige bli en modern demokrati där allt engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för en hållbar framtid uppmuntras. Oavsett om människor visar det genom frivilligarbete, medveten konsumtion, politiskt engagemang eller gåvor.
Förbättra det nuvarande förslaget om skatteavdrag för gåvor. Bädda för en bred och stark folklig filantropi.

Charlotte Rydh

Per Leander

Charlotte Rydh och Per Leander är generalsekreterare respektive ordförande för FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd
Gå till toppen