Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Migrationen kan fortsätta att utveckla Sverige.”

Som ny migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet arbetar jag för en humanare flyktingpolitik, skriver Rasmus Ling.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ensamkommande protesterar mot utvisningar till Afghanistan. Miljöpartiet arbetar för att särskilt unga med stark anknytning till Sverige i högre utsträckning ska få stanna, skriver Rasmus Ling.

Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Annons

Över 65 miljoner människor är på flykt runtom i världen, och migrationsfrågan dominerar den politiska debatten i såväl Sverige som EU och stora delar av övriga världen.

Migrationspolitiken utgör idag en vattendelare i svensk politik. När Moderaternas nya migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard förklarar hur hon kommer att arbeta är det tydligt att hon vill föra en stram politik (Aktuella frågor 14/2).

Moderaternas nej till familjeåterförening innebär dels ett omänskligt lidande – tänk att komma till ett nytt land och ha partner och barn i ett krigsområde, dels att det blir svårare att bli en del av det svenska samhället.

Annons

Annons

Som ny migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet arbetar jag för en humanare flyktingpolitik.

Några frågor blir särskilt viktiga under de kommande åren:

• Att EU-länder tar ett större ansvar för människor på flykt. Ingen kan göra allt, men det är inget argument för att inte göra något. EU:s medlemsländer måste samarbeta kring migrationsfrågan. Idag lyckas de vara konstruktiva när det gäller att upprätthålla EU:s yttre gräns, men när det gäller att fördela asylsökande mellan sig och ta ett solidariskt ansvar är det svårare. Ungern, Rumänien, Polen och andra länder som vägrar ta sitt ansvar måste få böter eller andra sanktioner av EU.Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet som alla EU:s medlemsstater måste respektera. Ökat antal kvotflyktingar och lagliga vägar för asyl skulle minska människosmugglingen och flyktingars livsfarliga resor på Medelhavet.

• Att uppnå en human och rättssäker asylprocess. Tusentals unga ensamkommande fick tack vare gymnasielagen en ny chans att stanna i Sverige, en lag som inte hade blivit verklighet utan Miljöpartiet. Samtidigt visar de senaste åren att de utdragna processerna, som ett resultat av långa handläggningstider på Migrationsverket, är oerhört skadliga för unga människor, och försvårar deras möjlighet att komma in i samhället. Rättssäkerhet måste kombineras med snabbare handläggningstider.

• Att förbättra flyktingmottagandet. Tiden för flyktingars etablering i det svenska samhället har blivit betydligt kortare de senaste åren. Fler har snabbare kunnat försörja sig själva och fått egen bostad. Familjeåterföring underlättar, oro för familjen gör det svårt att integreras och lära sig svenska. Men det behövs också reformer på såväl utbildningsområdet som på arbets- och bostadsmarknaden.

Annons

Annons

Efter höstens val har Miljöpartiet arbetat för en regering som vill genomföra en kraftfull klimatpolitik och som stänger rasismen ute.

I det så kallade januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, enades partierna om flera viktiga åtgärder på migrationsområdet:

Rätten till familjeåterförening ska återinföras för människor som flytt från krig. Den tillfälliga migrationslagen från 2016 ska förlängas med två år. Under tiden ska en parlamentariskt sammansatt kommitté komma överens om Sveriges framtida migrationspolitik.

• Lagen om eget boende, ebo, ska förändras så att flyktingar inte bor så trångt som idag och deras möjlighet att etablera sig i samhället ökar.

• De flyktingar som varit utsatta för hedersvåld och förtryck i Sverige ska få möjlighet att stanna här.

• Reglerna för arbetskraftsinvandring ska reformeras så att så kallade kompetensutvisningar stoppas, människor som har jobb och kan försörja sig själva ska inte tvingas lämna landet därför att deras arbetsgivare har gjort ett litet misstag, till exempel när det gäller anställningsvillkor.

• En ny humanitär skyddsgrund ska utredas, något som är viktigt för personer som har stark anknytning till Sverige eller är svårt sjuka. Miljöpartiet arbetar också för att särskilt unga med stark anknytning till Sverige i högre utsträckning ska få stanna.

Hans Rosling visade att världen på det stora hela är på väg åt rätt håll. Det gäller även för Sverige. Vi som lever här ska vara glada att Sverige är ett land dit människor vill flytta och dra nytta av det. Visst finns det utmaningar och svårigheter, men genom att skapa möjligheter och se människor som kommit hit som driftiga individer, kan migrationen fortsätta att utveckla Sverige.

Som Maria Malmer Stenergard säger: Sverige är i behov av sjuksköterskor, lärare och socionomer. Det gör att vi som redan lever här måste ta tillvara på människor som sökt sig hit.

Miljöpartiet kämpar för medmänsklighet.

Rasmus Ling

Rasmus Ling (MP) är riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan