Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMineraljakten på Österlen

Aktuella frågor
”Minerallagen är en rest från ett odemokratiskt tidevarv.”

För att förstå de problem som finns med provborrning och eventuell gruvdrift i Skåne måste man ha klart för sig att alunskiffern innehåller mycket mer än vanadin. Det skriver Anita Ullmann, ordförande för nätverket vetoNu.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En borrigg av denna typ är tänkt att användas vid provborrning efter vanadin i Skåne.

Bild: null

Annons

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, slår ett slag för att tillåta provborrningar i skånsk alunskiffer efter grundämnet vanadin som bland annat används i batterier (Aktuella frågor 24/2).

Tryding påstår att ingen vet hur mycket vanadin det finns i Skåne, men det stämmer inte. Skånes berggrund är väl undersökt och borrkärnor finns i Bergsstatens arkiv där alla kan kolla. Inte minst därför är Sverige ett eldorado för prospekteringsbolag i gruvbranschen.

Tryding blandar också ihop bergarter och jordarter, något som gör att letandet efter vanadin låter mycket enklare än vad det är.

Annons

För att förstå problematiken med provborrning och eventuell gruvverksamhet måste man ha klart för sig att alunskiffern innehåller mycket mer än de få procent vanadin det brittisk-australiensiska bolaget Scandivanadium, som nu vill provborra, fokuserar på.

Annons

Alunskiffern har höga halter av tungmetaller och uran. I skiffern finns också sprickbildningar och förkastningszoner som kan vara vattenförande, något som gör dem extra känsliga för föroreningar. Det betyder att gruvverksamhet kan äventyra vattenförsörjningen för långt fler människor än de som berörs på just den plats där provborrningen genomförs.

Viktigt i sammanhanget är också att den svenska minerallagen är en rest från ett odemokratisk tidevarv då överheten bestämde vad som var bäst för undersåtarna. Idag krävs en modern lagstiftning där fokus ligger på demokratiska spelregler och där all gruvverksamhet underställs lokalsamhället och miljöbalken.

VetoNu vill ändra minerallagen så att kommuner, landsting och lokalsamhällen har rätt att säga nej till såväl provborrning som gruvdrift.

Per Tryding är anställd av Sydsvenska handelskammaren, en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse, med många stora industrijättar som medlemmar. För att de ska kunna klara klimatomställningen behövs nya energisystem.

Men lösningen på att samhället måste byta ut fossila bränslen som kol, olja och naturgas, finns inte i att ödelägga ännu mer och därmed äventyra natur, livsmedelsproduktion och vattenförsörjning.

Annons

Ett fokus måste ligga på att återvinna de ämnen som ligger i de oerhört stora slagghögar, deponier, som gruvindustrin lämnat bakom sig, både i Sverige och utomlands. Enligt myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, är den mängd gruvavfall som produceras i Sverige varje år mycket större än alla andra avfallstyper sammanlagt.

Annons

Om Tryding vill göra Sydsvenska handelskammarens medlemmar en tjänst sätter han genast igång att leta efter en lämplig plats för den förädlingsanläggning för gruvavfall LKAB planerar bygga i antingen Luleå, Skellefteå eller Helsingborg. Det är en mångmiljonsatsning som skulle generera råvaror och arbetstillfällen utan att tränga ut andra för Skåne oumbärliga näringsgrenar som jordbruk och turism. Tryding skulle då också visa att han har förstått vad klimatet och handeln behöver för att möta de utmaningar Sverige står inför.

Anita Ullmann

Anita Ullmann är ordförande för nätverket vetoNu.

Annons

Annons

Till toppen av sidan