Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Alla med demenssjukdom ska ges vård och omsorg av hög klass

Tyvärr har ordinarie hemtjänst idag inte motsvarande kunskap, tid och kontinuitet som demensteamen har, demensvården blir därför av lägre kvalitet. Det skriver Anders Andersson (V).Bild: Johan Persson
Anders Rubin (S) och Caroline Öwall (L) ger fortsatt inga svar på hur demensvården i Malmö ska bli av god kvalitet för alla. Vi i Vänsterpartiet vill se ökade resurser till dem som behöver det mest.
Läs också Det viktiga är att kompetensen kring demens finns i förvaltningen
Det är ofrånkomligt att bra demensvård kostar pengar och att kvalitén därför är en fråga om resurser. När demensteamet i Limhamn/Bunkeflo lades ner 2009 var anledningen att spara pengar. Det var just därför som demensteamet lades ner och integrerades bort.
Läs också Kvaliteten och resurserna till demensvården är en politisk fråga
Övriga demensteam avvecklades därefter successivt eftersom äldreomsorgen i Malmö under många år lidit av stora underskott. Demensteamen har därför avvecklats så att det 2017, när hälsa-, vård- och omsorgsnämnden skapades, endast fanns tre demensteam kvar. Verksamheten är fortsatt starkt underfinansierad vilket gör att den fortfarande inte håller den höga standard vi vill se.
Med endast tre demensteam stämmer det mycket riktigt att de flesta med demenssjukdom inte får vård av ett demensteam. Men slutsatsen borde vara att alla med demenssjukdom ska ges vård och omsorg av hög klass. Tyvärr har ordinarie hemtjänst idag inte motsvarande kunskap, tid och kontinuitet som demensteamen har, demensvården blir därför av lägre kvalitet.
Det finns fördelar och nackdelar beroende av hur demensvården organiseras. En viktig utgångspunkt måste oavsett vara att demensvården ska ges tillräckliga resurser för att standarden ska kunna vara bra. Att integrera personalen från demensteamen i ordinarie hemtjänst där verksamheten inte utgår från personer med demenssjukdomar och deras behov kommer inte att ge det resultat Anders Rubin (S) och Caroline Öwall (L) påstår.
Det behövs istället tas fram en plan och strategi för hur Malmö skall få en demensvård av högsta kvalitet. Det behöver klargöras hur demensteamens kunskaper och erfarenheter på bästa sätt kan användas i det arbetet. Ert uppdrag är att se till att det finns resurser så att detta går att förverkliga.

Anders Andersson (V)

Oppositionsråd och ledamot i centrala pensionärsrådet
Gå till toppen