Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Bra att ebo ändras. Men slarva inte bort reformen.

Nöjd nu när lagen om eget boende till slut görs om: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen i Malmö.Bild: Andreas Hillergren
Asylsökande ska styras bort från landets utanförskapsområden. De nuvarande reglerna om eget boende, ebo, kommer att ändras nästa år, uppger justitieminister Morgan Johansson (S). Det innebär att asylsökande som väljer att bosätta sig i "socioekonomiskt eftersatta områden" går miste om sin ekonomiska ersättning.
Det är bra att regeringen kommer till skott. Ebo i sin nuvarande form har nått vägs ände. Det har inte minst följderna för Malmös del visat.
Förändringen kommer att beröra flera västskånska städer, utöver Malmö även Helsingborg och Landskrona.
Malmös kommunledning har länge verkat för att riva upp lagen om eget boende. Och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) hälsar beskedet från regeringen med glädje:
"Vill man få bort trångboddhet, social misär och handel med svarta kontrakt är det här jätteviktigt", säger hon till tidningen.
Systemet med ebo har funnits i 25 år. Det infördes 1994 under regeringen Carl Bildt (M). Det sågs som en ekonomiskt fördelaktig lösning, men systemets negativa konsekvenser blev efter hand allt mer märkbara.
Det är närmast en naturlag att invandrare söker sig till de landsmän som redan finns i det nya landet. Så gjorde de hundratusentals svenskar som under 1800-talets andra hälft och en bit in på 1920-talet emigrerade till USA. Så gör flyktingar och invandrare som kommer till Europa i dag.
Det är inte svårt att förstå varför. Att ha tillgång till ett socialt nätverk gör det lättare att orientera sig i ett nytt och annorlunda sammanhang där regler och sedvänjor känns främmande och svårbegripliga, där språket är ett annat. Kontakter gör det lättare att hitta både arbete och bostad.
Men det finns en gräns när fördelarna överväger nackdelarna och den får ebo anses ha passerat.
Ebo har bidragit till ökad trångboddhet och social misär. Ebo har bidragit till en skev fördelning av asylsökande mellan och inom kommunerna och ökad segregation. Ebo har försämrat kommunernas möjligheter att planera inte minst på skolområdet.
Åtskilliga reportage har genom åren skildrat hur människor tvingats sova i skift, hur barn inte kunnat sköta sitt skolarbete eftersom det inte funnits någon lugn vrå i bostaden.
Lägg till detta att slitaget på fastigheterna blir enormt när antalet boende i en lägenhet kan vara det dubbla eller flerdubbla jämfört med vad den är planerad för. Rekordet för kommunala fastighetsbolaget MKB:s del är 45 personer som var skrivna i en tvåa på 65 kvadratmeter.
Enligt regeringens särskilde utredare Martin Olauzon används eget boende i Sverige i en omfattning "som saknar motstycke i andra jämförbara länder".
Anvisningslagen från 2016 har gett en jämnare fördelning av nyanlända i landets kommuner. Det behövs en motsvarande förändring när det gäller asylsökande. En omfördelning från eget boende till Migrationsverkets anläggningar skulle bidra till detta.
Att reformera ebo löser dock inte alla problem. Det svåra är inte att skriva om lagen, det svåra är att se till att de nya reglerna följs.
Hur förhindra att asylsökande skenskriver sig på en adress men ändå bor hos släktingar eller bekanta i ett socialt utsatt område?
Hur motverka att asylsökande väljer att avstå från den ekonomiska ersättningen för att i stället försörja sig med svartjobb?
Konsekvenser som dessa måste i görligaste mån förhindras. Det lär kräva bättre kontroll än i dag.
Trångboddheten är till inte så liten del en följd av bostadsbrist i många av landets städer och en eboreform förändrar inte den saken.
Malmös oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M) lyfter fram en annan fråga:
"Vad händer med en person som blir av med dagersättningen? Min farhåga är att svaret är socialbidrag", säger han till DN.
Det finns en rad tänkbara komplikationer som måste tas med i beräkningen. Eboreformen får inte slarvas bort.
Gå till toppen