Annons

Annons

Annons

opinionProblem i tågtrafiken

Aktuella frågor
”Övriga Sverige kör ifrån Skåne – och regeringen blundar.”

Det duger inte att förutsättningarna för att resa med tåg i Skåne blir allt sämre när staten genom Trafikverket lyckas förbättra situationen på andra håll i landet, skriver Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När inte tågen går som de ska drabbas resenärerna, men också arbetsplatser och samhällsekonomin, skriver Carina Zachau.

Bild: Patrick Persson

Annons

Det är frustrerande att som ansvarig för den skånska kollektivtrafiken inte kunna lova något så grundläggande som att tågen ska komma och gå i tid. Människor som reser i Skåne måste kunna lita på järnvägen.

Veckans stora tågstopp mellan Malmö och Lund, med stillastående tåg i rusningstrafiken, är ett uttryck för att underhållet av landets järnvägar är alldeles för dåligt. Viktiga pendlingsstråk drabbas dagligen av kaos.

En rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att under 2017 var över 110 000 förseningsminuter direkt kopplade till fel i infrastrukturen, det vill säga spår, växlar och annat som Region Skåne inte har kontroll över.

Tågförseningarna i Skåne ökar för varje år. I en jämförelse över tid konstaterar WSP att Öresundstågen och Pågatågen har drabbats av kraftiga försämringar på grund av brister i infrastrukturen, Antalet förseningsminuter ökade med 21 procent 2016 och ytterligare 11 procent 2017. Samtidigt har tågtrafiken i Göteborg minskat antalet förseningsminuter med 20 respektive 15 procent. I Stockholm har förseningarna minskat med 10 respektive 5 procent. Utvecklingen i Skåne går i rakt motsatt riktning.

Annons

Annons

Det duger inte att förutsättningarna för att resa med tåg i Skåne blir allt sämre när staten genom Trafikverket lyckas förbättra situationen på andra håll. Regeringen måste göra något nu och sluta prioritera huvudstadsregionen varje gång tillfälle ges.

Öresundsregionen är en av Europas största och kraftigast växande arbetsmarknadsregioner med 3,3 miljoner invånare. Här är det naturligt att bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat och många arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. Dessutom fraktas en stor andel av svensk export och import på den järnväg som går genom Skåne. Inte minst därför är infrastrukturen i denna del av landet en angelägenhet för hela Sverige och inte bara en regional fråga.

Om regeringen menar allvar med att hela landet ska leva är det dags att visa det i handling. Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden i Sverige. Att kollektivtrafiken fungerar är viktigt för att människor ska kunna arbeta.

När inte tågen går som de ska drabbas förstås de som reser, men också hela arbetsplatser och samhällsekonomin i stort.

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att tågen skulle börja gå i tid om S bara fick makten. Trots miljarder och åter miljarder i ökade skatter för alla som arbetar blev det inte så. Med Skånes goda förutsättningar för företagande, innovationer och en växande arbetsmarknad saknas bara en fungerande infrastruktur och en regering som tar sitt ansvar.

Övriga Sverige kör ifrån Skåne – och regeringen blundar. För min del lovar jag att göra vad jag kan för att tågen ska gå i tid. Men jag vågar inte lita på att staten gör vad den kan.

Carina Zachau

Carina Zachau (M) är regionråd i Skåne och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan