Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: En lågkonjunktur kan sätta oss på hårda prov

många experter är överens om att vi på sikt går mot en lågkonjunktur. Det är i detta perspektiv som den stora neddragningen hos Arbetsförmedlingen bör ses, menar Danile Thörner.Bild: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT
För ungefär en vecka sedan kom beskedet att omkring 130 arbetsförmedlingskontor kommer läggas ner, sedan tidigare har 4500 personer varslats om uppsägning. Detta innebär att många kommuner kommer stå helt utan den service på daglig basis som det fysiska mötet ger. Morten Hjeltholt, docent vid Köpenhamns universitet har visat på negativa konsekvenser som den snabba digitaliseringen ger där stora grupper ställs utanför arbetsliv, studier samt möjligheten att delta i olika sorters kulturaktiviteter. Det forskningsprojekt som Linnéuniversitet driver i Botkyrka kommun visar också på att digitaliseringen inte helt fullt ut kan ersätta det fysiska mötet för att överbygga kulturella och språkliga hinder.
Läs också Färre fysiska möten på AF efter varslet
Läs också Småkontoren ryker när AF skär ner
Vid en omfattande digitaliseringsprocess är min uppfattning att det är viktigt att det visas hänsyn till de grupper som står långt från arbetsmarknaden och om det finns hinder att tillgodogöra sig den digitala tekniken så är det av yttersta vikt att de får den hjälp de behöver. Det är klart att arbetsmarknadspolitiken på många områden behöver förbättras men då handlar det om att göra det successivt samt att ett privat alternativ är på plats för att komplettera de goda insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna redan gör. Detta kräver offentlig upphandling och kommer förmodligen ta flera år. Därmed finns det en risk att servicen och matchningen försämras och fördröjs för de som är i behov av Arbetsförmedlingens hjälp både för de som är självgående och de som står långtifrån arbetsmarknaden.
Det finns ingen evidensbaserad vetenskaplig forskning som visar på att de privata alternativen gör bättre resultat än de offentliga – detta tillsammans med att inget nytt privat alternativ ännu är på plats gör också att hela förändringsprocessen kan tappa fart om vi en snar framtid går mot en lågkonjunktur. Vi har redan sett ett antal varsel som lagts i början av året och många experter är överens om att vi på sikt går mot en lågkonjunktur. Det är i detta perspektiv som den stora neddragningen hos Arbetsförmedlingen bör ses. Vi vet dessutom vad tidigare privatiseringar inom arbetsmarknadspolitiken med etableringslotsar och jobbcoacher har haft för resultat. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken är rättssäker och kvalitetsstyrd. Detta problem löses inte enbart av en ökad digitalisering för de som redan står mycket långt ifrån arbetsmarknaden samt är i behov av det fysiska mötet.

Daniel Thörner

Arbetsförmedlare
Gå till toppen