Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Skåne har unika möjligheter. Vi måste arbeta annorlunda.”

Vi gör en nystart för det regionala utvecklingsarbetet, skriver fyra företrädare för Allians för Skåne, som styr regionen.

Arbetslösheten i Skåne har bitit sig fast på en högre nivå än i riket. Samtidigt råder det brist på bland andra byggnadsarbetare, skriver fyra företrädare för Allians för Skåne, som styr regionen.Bild: Niklas Gustavsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Idag släpper Region Skåne rapporten Hur har det gått i Skåne?. I den framgår att trots dagens högkonjunktur förblir Skåne delat. Arbetslösheten har bitit sig fast på en högre nivå än i riket. Samtidigt råder det brist på bland andra lärare, ingenjörer och byggnadsarbetare.
Den regionala utvecklingspolitik som hittills förts i Skåne har varit otillräcklig. I flera fall har den fått motsatt verkan och oftast har den varit ofokuserad.
Allians för Skåne, M, L, C och KD som styr regionen, gör nu en nystart för det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att få fler människor i arbete, fler företag att växa, nya företag att etablera sig, öka tillväxten och binda samman Skåne så att alla kan bo, verka och jobba överallt inom Öresundsregionen.
Vi uppmanar oppositionspartierna att delta i nystarten – att bidra utifrån sina utgångspunkter. En bred debatt är välkommen, men vi är övertygade om att det nu behövs prioritering och kraftsamling.
Ett ännu bättre Skåne innebär att alla invånare har möjlighet att bli en del av ett skapande och arbetande Skåne, få chansen att öppna nya dörrar och förkovra sig:
Att skapa hög levnadsstandard, livskvalitet och lycka. Ett Skåne där familjer är trygga, framtidstron stark och företagsamheten växer.
Vi har satt upp fyra utgångspunkter för nystarten:
• Optimism. Skåne har unika möjligheter genom korta avstånd mellan stad och landsbygd, tre universitet, en högskola, internationella forskningsanläggningar, närhet till Köpenhamn och Kastrup, hamnar och ett modernt jordbruk.
• Insikt om politikens begränsningar. Den politik som bedrivs ger förutsättningar. Problem löses bäst genom samverkan mellan företag, den ideella sektorn och enskilda individer.
• Konkreta resultat. Skåningarna och Skånes kommuner ska tjäna på det utvecklingsarbete som Region Skåne bedriver.
• Region Skåne ska ha en samordnande funktion i utvecklingsarbetet, matcha relevanta problem med smarta lösningar.
Fem områden är särskilt viktiga:
• Infrastruktur. Människor och varor ska kunna röra sig i och genom Skåne säkrare, snabbare och mer klimatsmart än idag. Problem på vägar och järnväg måste åtgärdas. En ny Öresundsförbindelse, full utbyggnad av Västkustbanan, fyra spår Malmö-Hässleholm och en utbyggnad av E 6 till trefilig motorväg är viktiga åtgärder för Skåne som tillväxtmotor.
• Energiförsörjning. Risken finns att tillgången på el inte kommer att motsvara de behov som finns i Skåne. Vi vill tillsammans med näringslivet och kommunerna sätta press på regeringen och arbeta för att mildra effekterna. Skåne kan inte stillatigande acceptera att åter bli satt på undantag.
• Innovation och forskning. Skåne utgör tillsammans med Köpenhamnsområdet en viktig knutpunkt för life science. I Lund finns Max IV och ESS. Här finns universitet, högskolor och innovativa företag, bland annat inom livsmedelsområdet. Vi behöver ta ett nytt steg när det gäller innovation och forskning så att företag stannar och växer i Skåne.
• Kompetensförsörjningen. Samtidigt som det finns många arbetslösa i Skåne är det svårt för företag och den offentliga sektorn att hitta personer med rätt utbildning och erfarenhet. Den viktigaste lösningen är ett utbildningssystem byggt utifrån de behov som finns i regionen. Vi ska utgå från arbetsmarknadens behov och till exempel arbeta för fler YH-utbildningar i Skåne.
• Öresundsintegration. Relationerna över Öresund, mellan Sverige och Danmark, behöver breddas och fördjupas. Vägar och järnväg spelar stor roll, men också lagar och regler måste anpassas så att det främjar rörlighet av människor, varor, tjänster och en mer gemensam arbetsmarknad.
Skåne får ingen nystart om vi stannar vid att formulera utgångspunkter och peka ut viktiga områden. Region Skåne måste arbeta annorlunda med regional utveckling, mer resultatinriktat, uppföljningsbart och systematiskt. Med andra ord smalare, vassare och modigare.

Anna Jähnke (M)

Ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Louise Eklund (L)

1:e vice ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Anneli Kihlstrand (C)

Ledamot i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Gunnar Edvardsson (KD)

Ersättare i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd
Gå till toppen