Annons

Annons

Annons

opinionHemlöshet i Malmö

Aktuella frågor
”Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar stänger allt fler hemlösa ute från stadens insatser.”

Det verkar vara viktigare för Socialdemokraterna och Liberalerna att prata med andra toppolitiker om bostaden som en social rättighet än att säkerställa att alla Malmöborna får tak över huvudet, skriver Måns Berger och Janne Grönholm, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunen måste ta ansvar för de ensamkommande ungdomar som idag har råkat ut för ett glapp i mottagningsprocessen, och därför står utan bostad i väntan på att deras asylansökningar ska behandlas, skriver artikelförfattarna.

Bild: Mårten Svemark

Annons

Malmö har idag ungefär 1 300 hemlösa barn, enligt kommunens egna beräkningar. Det är bara ett av många tecken på en akut bostadssituation där kommunen inte gör tillräckligt.

Frivilligorganisationer som arbetar med hemlöshet går på knäna och ropar på hjälp från kommunen. Samtidigt presenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) kommunledningens senaste satsning på hemlöshetsområdet: att Malmö ska ingå i Shift, ytterligare ett FN-initiativ. Syftet är att få beslutsfattare på olika nivåer att förstå vikten av en social bostadspolitik, att bostäder är en social rättighet och inte enbart en vara på en marknad.

För Miljöpartiet är en social bostadspolitik en självklarhet, det behövs inget FN-initiativ för det. Dagens situation talar sitt tydliga språk. Men frågan är om Socialdemokraterna och Liberalerna förstår att den politik de bedriver idag går i motsatt riktning.

Annons

Annons

Samtidigt som Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar slår sig för bröstet och förklarar att bostaden ska ses som en social rättighet och inte som vilken vara som helst, så stänger de allt fler hemlösa ute från stadens insatser.

Det kan handla om nyanlända, papperslösa eller om människor som inte har någon social problematik, bara saknar en bostad.

Ideella aktörer som arbetar med hemlösa beskriver dagens situation som pinsam och ovärdig.

Det nya politiska styret i Malmö, Socialdemokraterna och Liberalerna, har skärpt bedömningarna kring vilka hemlösa som kan få hjälp. Antalet härbärgesplatser har skurits ner och ensamkommande ungdomar får inte hjälp med boende trots att de är mitt i en asylprocess.

Det verkar vara viktigare för Socialdemokraterna och Liberalerna att prata med andra toppolitiker om bostaden som en social rättighet än att säkerställa att alla Malmöborna får tak över huvudet.

Stadens hemlöshetsarbete behöver skärpas på flera punkter.

• Kommunledningen behöver utöka samarbetet med de idéburna organisationerna. Kommunen har det yttersta ansvaret för hemlösa i Malmö och ska inte avhända sig det, men de idéburna organisationerna har ofta nätverk som gör att de kan nå ut till utsatta grupper, så som papperslösa barn. Ideella krafter kan utgöra ett viktigt komplement till kommunens arbete.

• Kommunen måste ta ansvar för de ensamkommande ungdomar som idag har råkat ut för ett glapp i mottagningsprocessen, och därför står utan bostad i väntan på att deras asylansökningar ska behandlas. För att ha råd med ockerhyra för sängplatser i pannrum och garage, tvingas många in i kriminalitet och prostitution. Det är förödande för både den enskilda personen och för samhället. Kommunen måste stötta ungdomarna tills de har fått besked om de får stanna i Sverige eller inte.

Annons

Annons

• Kommunledningen måste säkerställa att det finns härbärgen som motsvarar det behov som finns. Malmö kan inte ha en situation där människor saknar tak över huvudet. Neddragningen av stadens härbärgesplatser bygger på att Socialdemokraterna och Liberalerna har begränsat vilka som har rätt till hjälp.

Den ökande hemlösheten är idag Malmös svåraste utmaning. Innan företrädare för de partier som styr Malmöåker på fler fina FN-möten borde de se till att stadens 1 300 hemlösa barn har en vettig bostad och att alla stadens hemlösa har tak över huvudet.

Måns Berger

Janne Grönholm

Måns Berger (MP) är ledamot i Malmö kommunfullmäktige.

Janne Grönholm (MP) är ledamot i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan