Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Varför ska vi stressa ihjäl våra unga med att locka dem till pendlarträsket?

Hur ser elevunderlaget för Hedda Andersson-gymnasiet ut egentligen, skriver Karin Göransson.Bild: Ingemar D Kristiansen
Cirkusen som Hedda Andersson-gymnasiet satt igång summerar snart en miljard svenska kronor. Första paradnumret är att rasera och jämna högstadiet Svaneskolan med marken. Tvinga barn och ungdomar till en undermålig Parkskola, intill, femvägskorsningen, som kan bli en dödsfälla. De styrande menar att Stadsparken blir en utmärkt skolgård. Först avslog nämnden bygglovet för Parkskolans tillbyggnad. Skolgården var för liten. Men förvaltningen tyckte att Stadsparken var tillräckligt stor så de körde sonika över sin egen nämnd och gav bygglov! Återstår nu bara att hitta en restaurang där barnen kan äta och en arena att gympa i. Dessutom, att det har funnits en kyrkogård på platsen är inte precis en nyhet. Arkeologiska utgrävningar ska påbörjas.
Hur ser elevunderlaget för Hedda Andersson-gymnasiet ut egentligen? Ovisst. 150 elever, av de förväntade 180, har redan intagit källarlokalerna på Svaneskolan. Till hösten kommer ytterligare 240 gymnasister. Men eftersom det inte finns plats för dem i källarlokalerna så förpassas de, i sin tur, till undermåliga lokaler, baracker och en överbliven domstol. Precis som sina förpassade småsyskon får inte de heller gympasal. Den komplicerade utredningen är inte klar. Ganska oartigt av Lund, då 60 procent av lärljungarna är inpendlade från andra kommuner. Hedda kommer att bli en alternativ skola under överskådlig tid, med många lediga platser.
Trots alla synpunkter godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Hedda Andersson-gymnasiet. Samrådsperioden innehöll inget samråd. Det 80 sidor långa granskningsutlåtandet hade samma återkommande mantra, ”yttrandet föranleder ingen åtgärd”, som enda svar på hundratals synpunkter.
Stadsantikvarien vill rädda Svaneskolan från rivning. Den har stora arkitektoniska värden. Svaret från de styrande kom som en käftsmäll: ”i avvägningen mellan olika intressen har stadsutvecklingen och central lokalisering av Hedda Andersson-gymnasiet prioriterats, vilket får konsekvensen att den kulturhistoriskt värdefulla skolan rivs.”
De boendes oro för närmiljön och grannkommunernas självdöende bryr sig Lunds styre inte heller om. Dialogen med medborgarna lovordades men ingen lyssnade ändå på de tusentals skattebetalare som inte vill ha 5 000 gymnasister på samma gata.
Varför ska vi stressa ihjäl våra ungdomar? Locka dem till pendlarträsket som är tufft nog för vuxna människor samtidigt som de yngre barnen får finna sig tillrätta i inadekvata sammanhang. I en vidare kontext blir det uppenbart att högstadiebarnen offras på altaret för det fria sökandet till gymnasieskolor. Mammon har talat.
Detaljplan för Parkskolan utgör den Palmkrantska kartan från 1878. Då var järnvägen fortfarande enkelspårig. Hedda Andersson-gymnasiet upptar inte hela Svaneskolans tomt. Förmodligen för att det skall vara ett avstånd på 150 till järnvägen. Att Parkskolan ligger knappa 50 meter ifrån ger många frågetecken.

Karin Göransson

Karin C Göransson är arkitekt, urbanist och fri skribent.
Gå till toppen