Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Hon ser till att Malmös infrastruktur blir mer jämställd

Cykelparkeringar som syns tydligt från hållplatsen. Busshållplatser som placeras nära skolor, och där det finns plats för barnvagnar.
Insatser som Emma Paulsson på fastighets- och gatukontoret gör för jämställdheten i Malmö – och nu har prisats för.

Emma Paulsson på fastighetskontoret har vunnit jämställdhetspris för hur hon har planerat cykelparkeringar mm i Malmö.Bild: Lars Brundin
När kvinnor rör sig i staden är det i störst utsträckning till fots, på cykel eller med buss. Hur skapar man den tryggast möjliga miljön för dem?
Det är en fråga som, tack vare Emma Paulsson, ständigt finns med i fastighets- och gatukontorets arbete med att bygga en välfungerande och lättillgänglig infrastruktur för framtiden.
I arbetet med att stötta projektledarna har hon bidragit med jämställdhetsanalyser utifrån aspekter som resvanor, vardagslivsperspektiv, och känsla av trygghet/otrygghet.
– En sak vi har jobbat med är cykelparkeringar. Att cykla upplevs förhållandevis tryggt jämfört med att gå. Men att låsa och låsa upp kan vara en mer sårbar situation, när man stannar upp och böjer sig ner.
– Därför är placeringen av cykelparkeringar viktiga. Om man lägger dem i nära anslutningar till hållplatser där man har god visuell kontakt så blir man sedd av omgivningen.
Läs också På biblioteket försöker man inreda jämställt
Att inte ”stänga in” gående mellan bussar och busshållplatsräcken, utan att skapa öppningar i räcket så att den gående kan slinka ut när den vill är en annan viktig detalj för att skapa jämställda rum i staden. En annan är att se till att det finns tillräckligt med utrymmen på busshållplatsen för att röra sig där med barnvagn.
– Och busshållplatser som placeras nära skolor och butiker underlättar kopplingen mellan arbetsliv och privatliv för dem som tar hand om det obetalda omsorgsarbetet, säger Emma Paulsson.
Hon lyfter fram den nyligen anlagda busshållplatsen vid Kockum fritid som ett exempel på en plats som uppfyller kraven på jämställdhet.
– Där ligger cykelparkeringen nära och vi har skapat många olika alternativ för hållplatsen. Där är också bra sikt.
När otrygghet lyfts upp i staden beskrivs buskar och träd ofta som ett problem. Men Emma Paulsson vill vända på perspektivet.
– Man pratar ofta om att få bort buskar och träd för att det kan skapa otrygghet men enskilt planterade träd skapar en mänsklig skala och hanterbarhet som hjälper människor att orientera sig. Dessutom skapar de trivsel.
Varje år delar nätverket Jämställdhet i transportsektorn ut pris till Årets jämställdhetsstjärnor. 2018 år pris delas mellan Emma Paulsson på fastighets- och gatukontoret och Daniel Svanfelt på stadsbyggnadskontoret i Malmö för att de har ”bidragit till skapandet av en mer jämställd stad”.
Gå till toppen