Annons

Annons

Annons

opinionKlimatet

Aktuella frågor
”Vi vädjar till Malmös politiker att utlysa ett klimatnödläge.”

Sverige saknar en regering som visar det ansvarstagande och den handlingskraft som nu behövs. Men kommunerna kan gå före och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att nå en global krislösning för klimatet.

Det skriver fem företrädare för klimatnätverket Extinction Rebellion Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under krig, anser artikelförfattarna.

Bild: Jonas Olsson

Annons

För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under krig.

I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Baserat på de åtgärder som regeringarna hittills utlovat, närmar sig istället klimatet kollaps med minst 3 graders ökning mot slutet av seklet.

Politiker på alla nivåer kan och måste nu agera.

Malmö stads miljömål att vara ”Sveriges klimatsmartaste stad” bör snarast uppfyllas.

I morgon, torsdagen den 21 mars, står Extinction Rebellion Skåne utanför kommunfullmäktiges möte för att lansera vårt Malmöinitiativ. Vi vädjar till stadens politiker att utlysa ett klimatnödläge. Det har redan över 400 lokala myndigheter i världen gjort.

Annons

Annons

Extinction Rebellion, XR, är ett globalt och partipolitiskt obundet initiativ som kräver krislösningar för klimatet. Kampanjen lanserades i Storbritannien i höstas och har sedan dess spridits världen över.

Vi anser att Malmös politiker nu behöver:

1. Erkänna att vi alla befinner oss i ett klimatnödläge.

2. Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

3. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.

4. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.

5. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer till att utlysa ett klimatnödläge.

6. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar.

7. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Malmöbor om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.

Annons

Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, miljontals människor på flykt och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat.

Annons

Vår frustration över att politikerna inte tar sitt ansvar delar vi med människor i andra länder. I fredags gick uppemot 1,5 miljoner människor, många av dem unga, ut och strejkade för klimatet världen över.

I Sverige diskuterade partierna i månader innan landet kunde få en ny regering. Resultatet blev en regering som är begränsad av partipolitiska kompromisser och uppgörelser. Vi anser att Sverige nu inte har en regering som visar det ansvarstagande och den handlingskraft som så akut behövs.

Men kommunerna kan gå före och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att nå en global krislösning för klimatet.

404 lokala myndigheter i världen har redan utlyst klimatnödläge.I december uppmanade etablerade organisationer som WWF och Naturskyddsföreningen människor i Sverige att ställa samma krav på sina lokala politiker.

Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre.

Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld baserad på hållbarare värderingar än de som hotar att förstöra planeten.

Dennis Sandström

Felisia Westberg

Johanna Hjelm

Jonas Olsson

Katri Frankenstein

aktiva i klimatnätverket Extinction Rebellion Skåne

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan