Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

”Viktigaste som finns är att vara lycklig”

Världens lyckligaste befolkning finns i Finland, enligt en ny FN-rapport. Även resterande nordiska länder ligger i topp när det kommer till lycka. Nycklarna till höga lyckotal i ett land är trygghet, jämlikhet, demokrati och stabilitet, bland annat. Men vad betyder det att vara lycklig egentligen?

Enligt Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, har ordet lycka fyra olika innebörder – eufori, sinnesfrid, att känna välbefinnande och livstillfredsställelse. Pressbild.Bild: Monica Havström/Göteborgs universitet
Enligt Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, har begreppet lycka fyra olika innebörder. Lycka kan beskrivas som eufori och det kan beskrivas som sinnesfrid. Religiösa och andliga personer kan exempelvis ofta prata om lycka som sinnesfrid.
– Den tredje innebörden är en hög nivå av välbefinnande, man mår väldigt bra helt enkelt. Den fjärde är att känna livstillfredsställelse, så när man är lycklig då är det något av de fyra sätten. Men när man pratar lyckoforskning är det alltid de två sista man tänker på.
I en ny FN-rapport rankas totalt 156 länder i hur lyckliga ländernas befolkningar upplever sig vara. I toppen finns samtliga nordiska länder, men också Nederländerna, Schweiz, Nya Zeeland, Kanada och Österrike.
– Det man kan se generellt är att rika länder i någorlunda trygga samhällen, i någorlunda fredliga samhällen, jämlika, ickekorrupta, demokratiska och stabila samhällen, alla dessa faktorer bidrar till att invånarna i ett land uppger sig vara ganska lyckliga, säger Bengt Brülde.
Sverige hamnar på en sjunde plats i årets rankning. Vi är alltså ett jämförelsevis lyckligt folk, enligt undersökningen.
Enligt Bengt Brülde har lyckoforskningen två parallella spår. I det ena spåret tittar man som i den aktuella rapporten på länder. Där mäter man genomsnittslyckan i de olika länderna och rangordnar dem därefter för att sedan undersöka vad dessa länders skillnader beror på, genom att hänvisa till exempelvis hur väl samhällsinstitutioner fungerar och hur rikt landet är. Det andra spåret handlar om att studera lycka på individnivå, då man försöker förklara skillnader mellan individer i stället för mellan länder.
När man ska förklara skillnader i lycka inom ett rikt land som Sverige spelar de yttre livsvillkoren som exempelvis inkomst, status och boende mindre roll eftersom de allra flesta har sina basala behov uppfyllda, enligt Brülde. I stället blir våra relationer, vår arbetssituation, vår fritid och psykologin desto viktigare.
– Folk som har ett arbete är lyckligare än folk som saknar arbete, människor som är aktiva på sin fritid, fysiskt eller socialt, är lyckligare. Man kan se att människor som arbetar ideellt eller som volontärer är lite lyckligare.
Människor som lever i en kärleksrelation är också överlag lyckligare än de som inte gör det. Även de som har ett starkt socialt nätverk känner sig ofta lyckligare.
– De som känner sig ensamma är mindre lyckliga.
Det tredje området som påverkar hur lyckliga vi känner oss är psykologin. Där finns det flera faktorer och personlighetsdrag som spelar in i huruvida vi känner oss lyckliga eller inte, och de väger ofta tungt, enligt Bengt Brülde. Den som exempelvis är utåtriktad, har god självkänsla och ser positivt på saker är ofta betydligt lyckligare än den som saknar de personlighetsdragen.
TT: Vad ska man tänka på om man vill bli lyckligare, oavsett personlighetsdrag?
– När det gäller personlighetens betydelse tror jag det bästa är att lära sig vilken personlighet man har och försöka leva i enlighet med den och inte på tvärs. Om jag är en introvert person, då kanske jag laddar batterierna när jag ligger på soffan och läser en bok, medan extroverta personer laddar sina batterier på ett cocktailparty.
TT: Hur viktigt är det att vara lycklig?
– Det är väldigt viktigt i ett samhälle som vårt där det är väldigt centralt. Det viktigaste som finns för en individ är att vara lycklig och leva så länge som möjligt. Men jag tycker att man ska tänka på andras lycka också och inte bara på sin egen.
Fakta

World Happiness Report

Totalt har 156 länder rankats i rapporten, som publiceras för sjunde gången. Undersökningen har gjorts under perioden 2016 till 2018.

På första plats kommer Finland. Damark och Norge följer som tvåa och trea. Sverige kommer på sjunde plats och avancerar från förra årets nionde plats.

Minst lyckliga är de som bor i Sydsudan, landet hamnar på 156:e plats. Centralafrikanska republiken hamnar på 155:e plats och Afghanistan på 154:e plats i undersökningen.

I rapporten har man mätt lyckan genom enkätundersökningar där ländernas invånare tillfrågats om deras upplevda lycka. Man har därefter försökt förklara resultaten och variationerna genom faktorer som ländernas BNP, sociala skyddsnät, förväntad frisk livslängd, frihet, generositet och frånvaro av korruption.

Källa: World Happiness Report

Fakta

Tre råd till större lycka

1. Vårda dina relationer och gör saker för andra.

2. Var socialt och fysiskt aktiv.

3. Försök att vara tacksam.

Källa: Bengt Brülde

Gå till toppen