Det är en pressad Göran Magnusson som slår sig ner i mötesrummet på överförmyndarens kontor i centrala Malmö. På hans vänstra sida sitter en handläggare med som stöd. Hon kommer att vara tyst under hela intervjun.