Annons

Annons

Annons

Annons

opinionRånen i Lund

Aktuella frågor
”Följ med och nattvandra i din hemstad, Morgan Johansson! Rånvågorna i Lund följer en nationell trend.”

Lund förtjänar rikspolitiker som bryr sig, skriver Louise Meijer, riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i justitieutskottet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flera personer varav några par utsattes för personrån och försök till personrån i Lunds stadspark för en vecka sedan. Polispatruller från Lund och Malmö deltog i jakten på de två pistolbeväpnade rånarna. Justitieminister Morgan Johanssons (S) hemstad har blivit otrygg, skriver Louise Meijer.

Bild: Patrick Persson

Annons

Härom helgen gick jag genom Stadsparken i Lund efter att ha deltagit i en debatt på kulturhuset Mejeriet. De kommande helgerna är det otänkbart att gå där kvällstid för både mig och mina vänner efter rapporter om flera pistolrån.

Justitieminister Morgan Johanssons (S) hemstad har blivit otrygg. Jag har i en interpellation, en fråga som statsråden ska besvara i riksdagen, frågat Morgan Johansson vad han som ansvarig minister tänker göra åt det, men inte fått något svar.

I början av året rapporterades det om en rånvåg i Lund. Flera anmälningar gällde rån där gärningsmännen i grupper på så många som tio omringade offren och tilltvingade sig kontanter, mobiler och jackor. Till historien hör att en rånvåg även drabbade Lund så sent som i december förra året. Samtliga förundersökningar rörande de rånen lades ned.

Annons

Annons

Nu har det hänt igen. Flera pistolrån i Stadsparken. Brott av den här typen påverkar samhället och människors trygghet negativt. Många som bor i staden undviker vissa platser och särskilt kvinnors tillgång till det offentliga rummet begränsas. Det har gått så långt att polisen har uppgett att oroliga föräldrar till studenter har frågat om deras barn överhuvudtaget kan åka tillbaka till Lund för vårterminens studier.

Mellan januari och februari månad femdubblades antalet anmälningar om personrån i Lunds kommun.

Rånen i Lund följer en nationell trend. Utsattheten för personrån bland män uppgavs i Sveriges nationella trygghetsundersökning år 2006 ligga på 1,2 procent. För år 2017 var motsvarande siffra 1,9 procent.

Under 2018 ökade antalet anmälda rån mot privatpersoner med 12 procent, från 6 065 år 2017 till 6 793, enligt preliminär statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Utvecklingen måste stoppas. Moderaterna har presenterat en rad förslag:

• Det behövs 10 000 fler polisanställda till 2024. Antalet poliser i Sverige är förhållandevis få i relation till övriga EU-länder. Tryggheten kan bara säkras genom att fler poliser syns ute på gatorna och att det finns tillräckligt med resurser för utredningsarbete. I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna presenterade är pengar avsatta för detta.

• Ta bort polisens tillståndskrav för kameraövervakning. En majoritet i riksdagen har med Moderaterna i spetsen riktat ett så kallat tillkännagivande, det vill säga krävt, att kravet på tillstånd för kameraövervakning ska ta bort. Men regeringen har inte följt riksdagens uppmaning och det finns därför fortfarande onödiga hinder för polisen att bedriva ett effektivt förebyggande och uppklarande polisarbete med hjälp av kameror.

Annons

Annons

• Sätt upp bättre belysning. I Lund har både Stadsparken och Lundagård dålig belysning, trots att många studenter passerar eller promenerar genom parkerna på kvällarna. Ljussättningen är svag och spöklik. Många upplever att belysningen skapar otrygghet, snarare än trygghet. Det är dags att lysa upp Stadsparken och Lundagård.

Med anledning av rånvågorna i Lund undrar jag vad Morgan Johansson tänker vidta för åtgärder för att stoppa utvecklingen. Jag har fått besked om att han tyvärr inte har tid att svara på min interpellation före den 12 april. Men förhoppningsvis har han tid att komma till Lund och själv bidra till tryggheten. Jag bjuder in justitieministern till att nattvandra tillsammans med mig genom stadens parker.

Antar du utmaningen, Morgan Johansson? Följ med och nattvandra i din hemstad.

Lund förtjänar rikspolitiker som bryr sig.

Louise Meijer

Louise Meijer är riksdagsledamot från Lund för Moderaterna och ledamot i justitieutskottet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan