Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ingrid Runsten: ”Signalfel från skånska busspolitiker.”

Bussen ska gå, också till Jonstorp.Bild: Göran Stenberg
På fredag väntas Region Skånes kollektivtrafiknämnd ta det kritiserade beslutet att dra in på bussturer i skånska kommuner. Sammanlagt berörs 58 linjer. Det ska spara sex miljoner i år och 19 miljoner nästa år och är en del av ett större sparpaket.
Det är då exakt två veckor sedan skolelever och andra, i Skåne och runt om i världen, demonstrerade för klimatet. De stod på torg och utanför stadshus och krävde att politiker skulle agera för att minska utsläppen av koldioxid. Så också i Kristianstad, där regionhuset ligger.
Det är alliansen och SD som står bakom den regionbudget som minskar anslagen till den skånska kollektivtrafiken. Liberalerna och Centerpartiet tycker alltså att det är okej att dra in busstrafik på den skånska landsbygden. Med följden att fler hänvisas till bilen.
På riksplanet har samma partier skrivit under 73-punktsöverenskommelsen med regeringen som betonar grön skatteväxling, det vill säga höjda skatter på miljöskadlig verksamhet. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ha minskat med 70 procent.
Det går sådär just nu, åt fel håll faktiskt. I förra veckans rapport från Klimatpolitiska rådet till regeringen konstaterades att nuvarande åtgärder inte räcker och att det krävs att klimatpolitiken genomsyrar alla politikområden, på alla nivåer.
”Vi behöver få in klimatmål som jämbördigt med exempelvis budgetmål. Lika väl som man gör ekonomiska konsekvensbedömningar borde man göra bedömningar av klimatkonsekvenser i alla offentliga utredningar och propositioner, inom alla politiska områden”, sade Johan Kuylenstierna, vice ordförande i rådet i samband med att rapporten publicerades.
Då krävs bland annat ökad kollektivtrafik. Och i Skåne rullar bussarna numera fossilfritt, vilket Region Skåne med rätta är stolt över.
Men att spara in på kollektivtrafik är signalfel från skånska busspolitiker. Det går inte att förvänta sig att folk ska stödja en politik för grön skatteväxling som betyder dyrare bensin och diesel om man samtidigt gör det svårare att åka buss.
Så låt istället de klimatvänliga skånska bussarna fortsätta att rulla så att pendlare runt om i Skåne inte måste sätta sig i bilen igen. Och så att de som ingen bil har kan förlita sig på kollektivtrafiken. Liknande synpunkter, att det varken rimmar med klimatmål eller är speciellt rättvist mot landsbygdens skattebetalare, har kommit in från kritiska skånska kommuner till kollektivtrafiknämnden.
En av de orter som drabbas av indragna och glesare turer är Jonstorp. Där efterlyser Bengt Eklund, ordförande i Jonstorps byalag och företagsförening, en dialog med Skånetrafiken kring vad man kan begära av en skattefinansierad verksamhet.
Beskedet från kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) är dock att besparingarna ligger fast, men att vissa förändringar senare kan göras i några kommuner. Det överlåter hon åt tjänstemännen.
”Förvaltningens tjänstemän måste avgöra var det finns substans, det är inte politikens uppgift.”
Och visst kan det finnas smartare lösningar än att köra en hel buss på turer med några få passagerare. Men av politiker kan man begära att de tar ansvar för klimatpolitiken, även på det lokala och regionala planet och pekar ut riktningen. Det är där målsättningarna i det klimatpolitiska ramverk som även alliansen står bakom, ska bli till konkret verklighet.
Gå till toppen