Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kapa bilköerna – Vellinge vill halvera antalet broöppningar vid kanalen

Snart kan det vara slut på långa bilköer till Näset under högsäsong. Kommunen vill halvera antalet broöppningar vid Falsterbokanalen – och Trafikverket ger grönt ljus för att förändringar är på gång.

"Det klart att Falsterbokanalen ska vara en öppen farled, men vi känner fortfarande att varannan timme är en bra service för fritidsbåtarna", säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.Bild: Lars Brundin
De ökade trafikmängderna och långa köerna som bildas vid Falsterbokanalen under sommarmånaderna är bakgrunden till att Vellinge för andra året på raken skickar in en ansökan till Trafikverket. Målsättningen – att halvera antalet broöppningar under högsäsongen – är en förutsättning för att säkra framkomligheten för bilister, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister, menar kommunen.
– Sedan man började fjärrstyra från Trollhättan tar varje broöppning lite längre tid, samtidigt som trafiken har ökat. Både boende och besökare tycker att köbildningen är problematisk. Det kan passera fem båtar, och sedan skapar det köer som kvarstår i tjugo minuter, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
2013 gjorde Trafikverket mätningar vid kanalen. De visade att antalet fordon i medel uppgick till 11 660 bilar per dygn (varav 700 räknades som tyngre trafik.)
Fyra år senare gjorde kommunen nya kontroller på sträckan. Mätningarna gjordes då både innan och under Falsterbo Horse Show och i augusti. Som väntat sköt trafikkurvan i taket under hästveckan. Sett till ett helt "vanligt" sommardygn märktes en ökning på drygt 40 procent jämfört med resultaten från 2013.
Under de senaste åren har kommunen därför ansökt om färre broöppningar under Falsterbo Horse Show, när runt 60 000 besökare kommer till Näset.
– Det har minskat köerna och jag upplever inte att man fått reaktioner på att det har blivit så mycket sämre för båtarna, säger Carina Wutzler.
Förra året svarade Trafikverket att frågan måste ut på en remissrunda till Sjöfartsverket och andra berörda parter innan beslut.
Det arbetet har nu genomförts.
– Vi har kommit fram till att vi ska göra någon form av förändring, och nu ska det förslaget ut på en ny remiss. Målsättningen är att det här ska träda i kraft i sommar, säger trafikingenjör Stefan Johansson.
Exakt hur "förändringen" ser ut, det vill säga hur många broöppningar per dag det blir, vill han inte uttala sig om innan underlaget har skickats ut till samtliga instanser.
Trafikverket har också fått in synpunkter från Falsterbokanalens båtklubb, som menar att färre öppningar kan begränsa tillgängligheten för båtturister som vill ta sig till fritidshamnen.
– Det man kan säga sammanfattningsvis är att det inte finns enighet om ett gemensamt förslag. Kommunen vill ha färre öppningar, och båtklubben vill behålla samma antal som idag, säger Stefan Johansson.
Fakta

Broöppningar vid Falsterbokanalen

Idag sker broöppning den 15 april–30 september varje hel timme mellan klockan 06:00-22:00 (undantaget är i rusningstrafik klockan 08:00 och 17:00). Mellan den 1 oktober–14 april är passage möjlig klockan 06:30 och 18:30.

Kommunens förslag: Att begränsa antalet broöppningar till varannan timme under perioden 15 april – 30 september. Det vill säga klockan 06, 08, 10, 12 etcetera.

Gå till toppen