Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Flera missuppfattningar i diskussionen kring demensteamen

”Det finns också ett underliggande antagande om att omvårdnaden blir bättre om den ges av personer som enbart arbetar med demenssjuka. Vi har studerat detta påstående extra noga, men vi hittar inget stöd för det”, skriver Anders Rubin (S) och Caroline Öwall (L).Bild: Lisbeth Westerlund
Frågan om demensteamens integrering med den övriga hemtjänstverksamheten har väckt diskussion. Vi politiker i nämnden för hälsa, vård och omsorg har därför noga gått igenom frågan och kan konstatera att det förekommer en del missuppfattningar och felaktiga antaganden. Samtidigt drar vi slutsatsen att verksamheten som riktar sig till Malmöbor med demenssjukdom behöver utvecklas. Vi är långtifrån ensamma i den slutsatsen, förra året antogs en nationell demensstrategi som pekar ut viktiga utvecklingsområden som även vi behöver arbeta med. Därför kommer det att tas fram en demensstrategi för Malmö.
I dag arbetar 1 800 undersköterskor och vårdbiträden med att ge brukare i ordinärt boende service. De städar, handlar och lagar mat, men framförallt ger de omsorg. Cirka 2 000 av de totalt 6 500 brukarna har demenssjukdom, vilket innebär att alla 54 grupper arbetar med personer med demens. Två av grupperna arbetar kvar i en organisationsform – demensteam - som tidigare förekommit i några stadsdelar, men som successivt blivit en del av den ordinarie verksamheten. Teamen gör samma arbete som övriga grupper och den formella kompetensen är densamma, men man tar endast hand om personer med demens. ​
Några missuppfattningar återkommer i diskussionen. En är att demensteamen är de multidisciplinära team med många olika kompetenser som Socialstyrelsen vill se. En gång i tiden var demensteamen unika med tillgång till specialistsjuksköterskor, men de finns numera runt alla grupper – både demensteamen och de vanliga hemtjänstgrupperna.
Demensteamen gör ett bra jobb med sina brukare, men våra genomlysningar visar att det numera görs ett lika bra jobb med denna målgrupp i ordinarie hemtjänstgrupper. ​Det finns också ett underliggande antagande om att omvårdnaden blir bättre om den ges av personer som enbart arbetar med demenssjuka. Vi har studerat detta påstående extra noga, men vi hittar inget stöd för det. Målgruppen är helt enkelt så stor att kompetens ska finnas, och finns, i lika stor utsträckning i de ordinarie hemtjänstgrupperna. Alla våra hemtjänstgrupper klarar av att sätta den demenssjuke i centrum och utifrån det använda många olika kompetenser. ​Det är så vi ser till att alla Malmöbor med demenssjukdom får den service och omsorg som de har rätt till. ​

Anders Rubin (S)

Kommunalråd och ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Caroline Öwall (L)

Vice ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Gå till toppen