Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vad kan Viktor Orbán i Ungern lära av Centralasiens mest långvarige diktator?”

I Ungern fyller nationalismen och främlingsfientligheten i mångt och mycket samma funktion som personkulten i Kazakstan, men i Kazakstan har utvecklingen gått längre.

Det skriver Mia Orange, forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 19 mars avgick Nursultan Nazarbajev, Kazakstans president, efter nästan 30 år vid makten.

Bild: Alastair Grant

Annons

Nyligen avgick Nursultan Nazarbajev, Kazakstans president, efter nästan 30 år vid makten. Beskedet kom plötsligt men var inte oväntat.

Vid 78 års ålder har Nazarbajev regisserat ledarskiftet så att hans närmaste kan behålla makt och resurser efter hans död.

Få protester har förekommit, inga väpnade konflikter, och det finns i princip ingen opposition. Den politiska situationen liknar vad Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallar en illiberal demokrati, något som han förespråkar.

Vad kan Orbán lära av Centralasiens mest långvarige diktator?

• Skapa legitimitet genom symboler

I Kazakstan har Nazarbajevs namn blivit synonymt med Kazakstan. Under en partikonferens 2011 hyllade partitoppar och ledare i näringslivet Nazarbajev. ”Det kan bara finnas en sol på himmelen, du Nazarbajev”, utbrast en näringslivstopp. År 2010 utsågs Nazarbajev till “Nationens ledare”, något som gav honom vetorätt över politiska beslut livet ut. Efter maktskiftet föreslås nu att huvudstaden Astana byter namn till Nur-Sultan, Nazarbajevs förnamn.

Annons

Annons

Istället för personkult satsar Orbán på nationalism och främlingsfientlighet. Han framhåller den ungerska historien, flaggor och emblem får representera hans parti Fidesz. Invandrare och alla icke-ungrare görs till fiende trots att Ungern är närmast etniskt homogent.

I Ungern fyller nationalismen och främlingsfientligheten i mångt och mycket samma funktion som personkulten i Kazakstan, men i Kazakstan utvecklingen har gått längre.

• Betala för politiskt stöd

I auktoritära stater bygger politiskt stöd ofta på att man får något i utbyte. I Kazakstan ger nästan alla som tillhör någon form av elit i samhället regimen sitt stöd. Nazarbajev och hans närmaste har privatiserat olje-, gas- och gruvindustrin. Dessa resurser ägs nu av en liten lojal grupp. Det innebäratt näringslivet stödjer det parti som har makten och i gengäld får möjlighet att utvinna naturresurser och få staten som kund. Politiker i Kazakstan stannar sällan på samma post i mer än ett par år och gränsen mellan poster i näringsliv och politik är flytande. På så vis kan ingen annan bli så pass populär bland väljarna att de kan utgöra ett hot. Väljare tolkar presenter på valdagen och olika typer av underhållande arrangemang som tack för högt valdeltagande, kopplade till presidenten.

Orbán har varit mindre framgångsrik när det gäller att få stöd av landets elit. Den tidigare demokratiseringsprocessen har gjort att det finns eliter som är självständiga i förhållande till den politiska makten.

En stor del av de offentliga investeringarna i Ungern finansieras av EU. I många fall lägger bara ett företag bud vid offentliga upphandlingar. Det som vinner har ofta koppling till Fideszsom i sin tur genom det stärker partikassan. Orbán har således funnit ett system där EU indirekt betalar för att få den politiska eliten och näringslivet att stödja Fidesz. Det blir då också oklart i vilken mån statens resurser kan betraktas som skilda från partiets. Näringsidkare i Ungern som stödjer Fidesz har stor fördel och partiet får en alltmer dominant ställning.

Annons

Annons

* Använd åtgärder som inte väcker anstöt.

Under de senaste åren har de sista medierna som inte stödjer Nazarbajev lagts ner i Kazakstan. Tidningen Respublika stängdes 2012 och journalister åtalades för att sprida extremistiska budskap. När Nazarbajev avgick kunde varken Facebook eller Instagram nås. Det finns politiska fångar och det har förkommit att demonstranter skjutits ihjäl. Men det är inte Kazakstans huvudstrategi, opposition och fria medier rensas bort genom administrativa åtgärder.

I Ungern kontrolleras i princip alla medier av ett Orbánvänligt konglomerat. Budskap om migration, terrorism och nationalism får stor spridning och det är svårt för andra partier att nå ut och för journalister att avslöja missförhållanden och korruption.

Oppositionen har också svårt att finansiera sin verksamhet och nå ut med sitt budskap, men de riskerar inte som i Kazakstan att fängslas. Flera partier, bland dem högerextrema Jobbik, har dömts att betala höga böter för påstådd olaglig partifinansiering. Det finns risk att Jobbik läggs ner, skulderna överstiger tillgångarna. Även andra partier kommer att ha svårt att bedriva valkampanj utan tillgång till ekonomiska resurser.

Orbán använder sig av rättssystemet och administrativa åtgärder för att försvaga oppositionen. Ofta leder sådant inte till stora protester, utåt sett verkar lagstiftningen följas. Orbán tillåter korruption i näringslivet – så länge det finnsett tydligt och uttalat stöd för Fidesz.

Annons

Högerpopulismen ses ibland som ologisk, känslostyrd och främlingsfientlig. Det är lätt att få det intrycket när Orbán säger att invandrare är “gift”, och att Ungern inte har nytta av “en enda migrant”, trots att det är brist på arbetskraft.

Om syftet är en varaktig “illiberal demokrati”, så följer Orban en beprövad modell för stabilitet och kontroll – en modell som används i Kazakstan.

Mia Orange

Mia Orange disputerar den 3 maj på en avhandling i statsvetenskap som delvis handlar om vilka strategier Kazakstans tidigare president Nursultan Nazarbajev använt för att behålla makten.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan