Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minnesord om Ingmar Brohed

Professor Ingmar Brohed, Lund, har avlidit i en ålder av 79 år. Han sörjs närmast av hustrun Ulla och sönerna Zung och Thomas.

Ingmar Brohed.Bild: Pontus Tideman
Ingmar Brohed var son till kyrkoherde Nils och folkskollärarinnan Ingegerd Brohed. Han disputerade 1973 på avhandlingen ”Stat, religion, kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet” och blev samma år docent.
Under docentåren tillkom undersökningar om prostmötet i Svenska kyrkan under 1900-talet, och om offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet – båda med tyngdpunkt på Lunds stift.
Genom sin tjänstgöring vid Landsarkivet kände han väl arkivmaterialet, och blev en skicklig forskare för vilken detaljerna inte skymde de långa linjerna. 1978 utnämndes han till professor i kyrkohistoria, en tjänst som han 1995 lämnade för att bli forskningschef vid Svenska kyrkans forskningsråd i Uppsala. Där tillkom Sveriges kyrkohistoria 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid (2008).
Under professorstiden lades sexton doktorsavhandlingar fram i kyrkohistoria, de flesta med Ingmar som huvudhandledare. Han var en konstruktiv vägledare, som med stor generositet snabbt satte sig in i komplicerade framställningar. Han var inte de stora gesternas man och glänste inte på ytan.
1999 blev Brohed hedersdoktor vid Åbo Akademi. Hans forskningsmiljö var i hög grad den nordiska: i Nordiska institutet för kyrkohistorisk forskning, där han bland annat redigerade en stor volym om reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610 (1990).
Han redigerade också ”Church and People in Britain and Scandinavia” från den första brittisk-skandinaviska kyrkohistorikerkonferensen i York 1996, och ”Kyrka och nationalism. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet” från ett nordiskt projekt 1998.
Regionalt var han verksam som sekreterare i Lunds stifts herdaminneskommitté, i Stiftshistoriska sällskapet, och senast i projektet Lunds domkyrkas historia. Hans tilltagande synsvårigheter fick inte hindra varken engagemang eller läsning.
Brohed var 1987-90 prodekanus och 1990-95 dekanus vid Teologiska fakulteten, därtill var han 1992-97 sekreterare och 2007-2009 ordförande i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
1995 invaldes han som arbetande ledamot i Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitetsakademien, där han bland annat var verksam i projekt kring kyrkorum och kyrkobyggnad. I Svenska kyrkohistoriska föreningen var han ledamot av arbetsutskottet i mer än 25 år, längsta tiden som vice ordförande. När han 2004 avgick blev han hedersledamot.
Till sin 65-årsdag fick han festskriften ”Arkiv Fakultet Kyrka”, vars titel speglar hans verksamhetsområden. Tre dagar innan han drabbades av stroke deltog han i LUKA-dagen på CTR. Hans sista ord där var: ”Man lär sig alltid någonting nytt.”
Samuel Byrskog
professor, dekanus vid Teologiska fakulteten
Anders Jarlert
professor i kyrkohistoria
Gå till toppen