Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Pengar avgörande för sex i Japan

Var tionde heterosexuell japan i barnalstrande ålder har ingen sexuell erfarenhet över huvud taget, visar forskning. Om du är en man med låg lön ökar sannolikheten dramatiskt för att du fortfarande är oskuld långt upp i 30-årsåldern.

En inte ringa andel av japanska kvinnor och män lever som oskulder, utan några heterosexuella erfarenheter alls.Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
På senare tid har nyhetsrapporterna om japanernas bristande intresse för eller möjligheter att ha sex duggat tätt. Detta i ett land som sedan länge kämpar med sjunkande födelsetal och en åldrande befolkning.
För att ta reda på mer och få kunskap om huruvida problemet är växande eller avtagande har japanska forskare gått igenom resultatet från sju olika undersökningar genomförda mellan åren 1987 och 2015 som alla undersökt japanernas heterosexuella erfarenheter.
”Tidigare nyhetsrapportering om andelen oskulder bland Japans unga vuxna har varit sensationalistisk såtillvida att den bara inkluderade individer som aldrig hade varit gifta och inte gjorde någon skillnad mellan olika åldersgrupper”, säger Peter Ueda, epidemiolog vid Tokyo universitet, i ett pressmeddelande.
Deltagarnas eventuella homosexuella erfarenheter framgår dock inte av rapporten, eftersom dessa – ur ett demografiskt perspektiv – anses vara mindre intressanta.
Forskningen visar att en växande andel av den yngre befolkningen lever som oskulder, utan någon erfarenhet av heterosexuellt sex över huvud taget. Bland kvinnor i åldern 18–39 år ökade andelen oskulder mellan åren 1992 och 2015 från 21,7 till 24,6 procent. Bland männen ökade den från 20 till 25,8 procent.
Detta skulle kunna förklaras av en senare sexdebut, men enligt forskarna är trenden minst lika tydlig om statistiken bryts ner så att den bara gäller 30-åringar. För bland 30–34-åringar ökade andelen kvinnliga oskulder från 6,2 till 8,8 procent under samma period, medan de manliga steg från 11,9 till 12,7 procent. Och bland japaner 35–39 år gamla har andelen oskulder nästan fördubblats. Från 4 till 8,9 procent bland kvinnor, och från 5,5 till 9,5 bland män.
Nästan var tionde japansk man eller kvinna i sena 30-årsåldern har alltså ingen erfarenhet av heterosexuellt sex alls.
Bland männen fanns en stark koppling till pengar, konstaterar forskarna. Sannolikheten för att en man ska ha haft samlag är betydligt högre om han har en fast heltidsanställning och lever i en stad med fler än en miljon invånare, jämfört med om han inte gör det.
Sannolikheten att män med de lägsta inkomsterna saknade heterosexuella erfarenheter låg mellan tio till 20 gånger högre, jämfört med män med de högsta inkomsterna.
”Sexuell inaktivitet eller oerfarenhet, oavsett om den är frivillig eller inte, bör inte exotiseras eller förlöjligas. Mer forskning behövs för att utreda orsakerna bakom denna sexuella inaktivitet”, säger Peter Ueda.
En stor andel av oskulderna tros vara ofrivilliga, men i Japan har det också rapporterats om en ökande andel unga som frivilligt väljer bort sex. Ett fenomen som fått namnet ”sekkusu shinai shokogun”, vilket ungefär kan översättas med celibatssyndromet. Exempelvis visar en tidigare undersökning att en stor andel unga kvinnor, 16–24 år gamla, inte är intresserad av sexuell kontakt. Även männens intresse har svalnat där unga, frigida, män som hellre ägnar sig åt annat än sex och kärlek kallas för ”växtätare” eller soshoku danshi (gräsätande män).
Fakta

Blågult sex

I en enkät som gick ut hösten 2017 har Folkhälsomyndigheten undersökt den svenska befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Till rättigheter räknas bland annat rätten till abort, tillgång till preventivmedel, sexuell upplysning samt reproduktiv hälso- och sjukvård.

Enkätfrågorna handlade bland annat att om erfarenheter av upplevd diskriminering, sexuellt våld, oönskade graviditeter och sexuellt beteende.

Drygt 50000 personer kommer att ingå i undersökningen som genomförs på uppdrag av regeringen. Resultatet kommer att presenteras i slutet av maj.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Gå till toppen