Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Malmös skolor måste ändra riktning

Man har under mycket lång tid fört en skolpolitik som inte på långa vägar kunnat hantera inflödet av nyanlända elever, skriver Jörgen Grubb och Nima Gholam Ali Pour (SD).Bild: JESSICA GOW / TT
Knappt 30 procent av de nyanlända eleverna i Sverige når behörighet att kunna gå vidare till de yrkesgymnasiala programmen, enligt en utredning som Svenskt näringsliv tagit fram. Enligt grundskoleförvaltningen i Malmö var det endast 17,8 procent av Malmös nyanlända elever som var behöriga för gymnasiestudier efter att ha avslutat årskurs nio. Tyvärr är detta inte unikt för idag, då det har varit dessa låga siffror för denna grupp under många år.
I vår hemstad Malmö har vi 32 kommunala grundskolor med högstadium och bland dessa skolor varierar gymnasiebehörigheten från 97,2 procent ner till 40,4 procent. I det invandrartäta området Rosengård finns Värner Rydénskolan där 60 procent av eleverna saknade gymnasiebehörighet efter färdig skolgång.
Det tragiska i detta är att så här har det varit under mer än ett decennium. I utanförskapsområden som Rosengård, Hermodsdal och Seved har det funnits invandrartäta skolor där eleverna misslyckats medan det samtidigt funnits väl fungerande skolor i andra delar av Malmö.
Man har under mycket lång tid fört en skolpolitik som inte på långa vägar kunnat hantera inflödet av nyanlända elever, en grupp som kräver mycket stöd för att anpassa sig till den svenska skolan. Den kommunala skolan i Malmö utsätts för dessa påfrestningar samtidigt som Malmö har den högsta barnfattigdomen i landet.
Sverigedemokraterna vill se en satsning på elevhälsan som under flera år varit underfinansierad i Malmö. Bunkeflomodellen med fysisk aktivitet varje dag ska implementeras i Malmös skolor. Elever som mår bättre presterar bättre.
Fler studie- och yrkesvägledare samt en strategi för studie- och yrkesvägledningen som kopplar ihop skolan med civilsamhället och näringslivet kommer göra det tydligare för eleverna att undervisning leder till arbete och självförsörjning.
Skolan ska även förmedla det svenska kulturarvet till nyanlända. Detta kan ske bland annat genom studiebesök. Vi sverigedemokrater förstår att i en stad som Malmö så är skolans roll som förmedlare av den svenska kulturen viktigare än någonsin.
Viktigast av allt är att lärare får vara lärare. För att detta ska ske måste föräldrar ta sitt ansvar för uppfostran och för det stöd som elever behöver hemifrån. Kommunen måste vara tydlig i denna uppgiftsfördelning mellan hem och skola. För att relationen mellan hem och skola ska vara tydlig vill Sverigedemokraterna implementera en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola i Malmö. Vi vill även att kommunen anställer personal som stödjer föräldrarna och lärarna i att skapa denna relation mellan hem och skola.
Sverigedemokraterna för en hoppfull skolpolitik där alla skolor ska fungera och alla barn kan lyckas. Skola ska leda till jobb. Jobben ska leda till möjligheter och dessa möjligheter leder till ett bättre Sverige för alla.

Jörgen Grubb (SD)

Ledamot i Sveriges riksdag, utbildningsutskottet

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö stads grundskolenämnd
Gå till toppen